Mitre\Miter İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Mitre\Miter İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Mitre/Miter

Mitre, kelime anlamı olarak kiliselerde papazların giydiği başlık veya iki ahşap parçanın kesimiyle yapılan birleştirme tekniği anlamına gelir. İşte aşağıda Mitre kelimesinin örnek cümlelerini bulabilirsiniz:

 1. The bishop wore a beautiful mitre during the ceremony. (Piskopos törende güzel bir mitre taktı.)
 2. The carpenter used a mitre saw to make the perfect angle cut. (Marangoz, mükemmel bir açı kesimi yapmak için bir mitre testeresi kullandı.)
 3. The mitre joint is a traditional woodworking technique used to join two pieces of wood at a 90-degree angle. (Mitre birleşimi, iki parçayı 90 derecelik bir açıyla birleştirmek için kullanılan geleneksel bir ahşap işleme tekniğidir.)
 4. The Pope’s mitre is a symbol of his authority. (Papa’nın mitresi onun otoritesinin bir sembolüdür.)
 5. The mitre box made it easy to cut precise angles. (Mitre kutusu, hassas açılar kesmeyi kolaylaştırdı.)
 6. The mitre joint is commonly used in carpentry and woodworking. (Mitre birleşimi genellikle marangozluk ve ahşap işleme işlerinde kullanılır.)
 7. The bishop’s mitre was adorned with jewels and gold thread. (Piskoposun mitresi mücevherler ve altın iplikle süslenmişti.)
 8. The carpenter checked the mitre angle to ensure a perfect fit. (Marangoz, mükemmel bir uyum sağlamak için mitre açısını kontrol etti.)
 9. The mitre saw made it easy to cut the crown moulding at the correct angle. (Mitre testeresi, taç şekillendirmeyi doğru açıda kesmeyi kolaylaştırdı.)
 10. The mitre joint is also known as a miter joint. (Mitre birleşimi aynı zamanda miter birleşimi olarak da bilinir.)
 11. The mitre joint is commonly used in picture frames. (Mitre birleşimi resim çerçevelerinde sıkça kullanılır.)
 12. The bishop’s mitre was a symbol of his office. (Piskoposun mitresi ofisinin bir sembolüydü.)
 13. The carpenter used a mitre gauge to measure the angle of the cut. (Marangoz, kesim açısını ölçmek için bir mitre ölçümü kullandı.)
 14. The mitre joint is strong and durable. (Mitre birleşimi güçlü ve dayanıklıdır.)
 15. The bishop’s mitre was carefully crafted by skilled artisans. (Piskoposun mitresi yetenekli zanaatkarlar tarafından özenle yapılmıştı.)
 16. The carpenter used a mitre block to hold the wood in place while cutting. (Marangoz, keserken ahşabı yerinde tutmak için bir mitre bloğu kullandı.)
 17. The mitre joint is

also commonly used in furniture making. (Mitre birleşimi mobilya yapımında da sıklıkla kullanılır.)
18. The bishop’s mitre was a symbol of his spiritual authority. (Piskoposun mitresi ruhani otoritesinin bir sembolüydü.)

 1. The carpenter adjusted the mitre saw to make a perfect 45-degree angle cut. (Marangoz, mükemmel bir 45 derecelik açı kesimi yapmak için mitre testeresini ayarladı.)
 2. The mitre joint requires precise measurements and accurate cuts to achieve a strong and tight fit. (Mitre birleşimi güçlü ve sıkı bir uyum sağlamak için hassas ölçümler ve doğru kesimler gerektirir.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.