Mirthless İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Mirthless İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Mirthless Nedir?

Mirthless kelimesi Türkçede “neşesiz, kahkaha atmayan, içi boş” gibi anlamlara gelir.

Mirthless İle İlgili Örnek Cümleler:

 1. He looked at her with a mirthless smile. (O, neşesiz bir gülümsemeyle ona baktı.)
 2. The play was full of mirthless jokes. (Oyun, neşesiz şakalarla doluydu.)
 3. The party was a mirthless affair. (Parti, neşesiz bir işti.)
 4. His mirthless laughter was unnerving. (Onun neşesiz kahkahası sinir bozucuydu.)
 5. The mirthless atmosphere in the room made everyone uncomfortable. (Odada hüküm süren neşesiz hava, herkesi rahatsız etti.)
 6. The comedian’s mirthless performance fell flat. (Komedyenin neşesiz performansı başarısız oldu.)
 7. The mirthless expression on her face told me that something was wrong. (Yüzündeki neşesiz ifade bana bir şeylerin yanlış olduğunu söyledi.)
 8. He attempted a mirthless joke but nobody laughed. (O, neşesiz bir şaka denedi ama kimse gülmeyince başarısız oldu.)
 9. The mirthless scene in the movie was supposed to be dramatic but it felt out of place. (Filmin neşesiz sahnesi dramatik olması gerekiyordu ama yersiz hissettirdi.)
 10. Her mirthless demeanor made it clear that she was not enjoying herself. (Neşesiz tavırlarıyla kendini belli etti, eğlenmiyordu.)
 11. He listened to her mirthless story with a blank expression. (Onun neşesiz hikayesini ifadesiz bir şekilde dinledi.)
 12. The mirthless prank backfired and nobody found it funny. (Neşesiz şaka ters teperek kimse komik bulmadı.)
 13. The mirthless voice on the other end of the phone sounded ominous. (Telefonun diğer ucundaki neşesiz ses tehditkâr geldi.)
 14. The party atmosphere was mirthless and dull. (Parti havası neşesiz ve sıkıcıydı.)
 15. He tried to inject some humor into the conversation but it fell flat and became mirthless. (Konuşmaya biraz espri katmaya çalıştı ama başarısız oldu ve neşesizleşti.)
 16. The mirthless company culture made the employees feel unmotivated. (Şirket kültürü neşesiz olduğundan, çalışanlar kendilerini motive hissetmiyorlardı.)
 17. The mirthless music was not appropriate for a celebration. (Neşesiz müzik kutlama için uygun değildi.)
 18. The mirthless play lacked emotion and failed to engage the audience. (Oyun, duygu eksikliğinden dolayı izleyiciyi etkileyemedi.)
 19. The mirthless decorations did not add to the festive atmosphere. (Neşesiz süslemeler kutlama havasına

katkı sağlamadı.)
20. Her mirthless response to the good news was disappointing. (İyi habere karşı neşesiz tepkisi hayal kırıklığı yarattı.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.