Mercurial İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Mercurial İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Mercurial Nedir?

Mercurial, bir versiyon kontrol sistemidir. Kodlama projeleri için kullanılan ve projelerin tarihsel değişikliklerini izlemeye olanak tanıyan bir yazılımdır.

Örnek Cümleler:

 1. I prefer using Mercurial for version control over Git. (Git yerine versiyon kontrolü için Mercurial kullanmayı tercih ederim.)
 2. Mercurial is an essential tool for any software development team. (Mercurial, herhangi bir yazılım geliştirme ekibi için önemli bir araçtır.)
 3. Learning how to use Mercurial has made managing code changes much easier. (Mercurial kullanmayı öğrenmek, kod değişikliklerini yönetmeyi çok daha kolay hale getirdi.)
 4. Mercurial’s user-friendly interface makes it easy for beginners to use. (Mercurial’in kullanıcı dostu arayüzü, başlangıç ​​düzeyindeki kullanıcıların kullanımını kolaylaştırır.)
 5. Mercurial allows you to easily track changes and collaborate with others on coding projects. (Mercurial, değişiklikleri kolayca takip etmenizi ve kodlama projelerinde diğerleriyle işbirliği yapmanızı sağlar.)
 6. The Mercurial repository contains all the versions of the code. (Mercurial deposu, kodun tüm sürümlerini içerir.)
 7. Mercurial is faster than some other version control systems. (Mercurial, bazı diğer versiyon kontrol sistemlerinden daha hızlıdır.)
 8. Using Mercurial has streamlined our software development process. (Mercurial kullanmak, yazılım geliştirme sürecimizi kolaylaştırdı.)
 9. Mercurial’s branching feature makes it easy to experiment with different versions of the code. (Mercurial’in dalma özelliği, kodun farklı sürümlerini denemenizi kolaylaştırır.)
 10. Mercurial is compatible with multiple operating systems. (Mercurial, birden fazla işletim sistemiyle uyumludur.)
 11. Mercurial’s commit feature allows you to save changes with a message describing what you’ve changed. (Mercurial’in işleme özelliği, neyi değiştirdiğinizi açıklayan bir mesajla değişiklikleri kaydetmenize olanak tanır.)
 12. With Mercurial, you can easily revert to a previous version of the code if necessary. (Mercurial ile gerektiğinde kodun önceki bir sürümüne kolayca geri dönebilirsiniz.)
 13. Mercurial is a reliable version control system that is widely used in the software development industry. (Mercurial, yazılım geliştirme endüstrisinde yaygın olarak kullanılan güvenilir bir versiyon kontrol sistemidir.)
 14. Mercurial’s merge feature makes it easy to combine changes from multiple contributors. (Mercurial’in birleştirme özelliği, birden fazla katkıcının değişikliklerini birleştirmeyi kolaylaştırır.)
 15. Mercurial’s tagging feature
 1. Mercurial’s tagging feature allows you to mark specific versions of the code for reference or release. (Mercurial’in etiketleme özelliği, kodun belirli sürümlerini referans veya yayın için işaretlemenize olanak tanır.)
 2. Mercurial’s clone feature allows you to create a copy of a repository on your local machine. (Mercurial’in kopyalama özelliği, bir depodan yerel makinenizde bir kopya oluşturmanıza olanak tanır.)
 3. Mercurial’s history feature allows you to view the complete history of changes made to the code. (Mercurial’in tarih özelliği, kodda yapılan tüm değişikliklerin tam tarihçesini görmenizi sağlar.)
 4. Mercurial’s bisect feature allows you to find the exact commit that introduced a bug. (Mercurial’in bölme özelliği, bir hatanın neden olduğu kesin işlemi bulmanıza olanak tanır.)
 5. Mercurial’s sub-repository feature allows you to manage multiple repositories as sub-repositories within a larger project. (Mercurial’in alt depo özelliği, daha büyük bir projenin alt depoları olarak birden çok depoyu yönetmenizi sağlar.)
 6. Mercurial’s push and pull features allow you to synchronize changes between multiple repositories. (Mercurial’in yükleme ve çekme özellikleri, birden fazla depo arasındaki değişiklikleri senkronize etmenizi sağlar.)

Türkçe Karşılıklar:

 1. Git yerine versiyon kontrolü için Mercurial kullanmayı tercih ederim.
 2. Herhangi bir yazılım geliştirme ekibi için önemli bir araç olan Mercurial.
 3. Mercurial kullanmayı öğrenmek, kod değişikliklerini yönetmeyi çok daha kolay hale getirdi.
 4. Mercurial’in kullanıcı dostu arayüzü, başlangıç ​​düzeyindeki kullanıcıların kullanımını kolaylaştırır.
 5. Mercurial, değişiklikleri kolayca takip etmenizi ve kodlama projelerinde diğerleriyle işbirliği yapmanızı sağlar.
 6. Mercurial deposu, kodun tüm sürümlerini içerir.
 7. Mercurial, bazı diğer versiyon kontrol sistemlerinden daha hızlıdır.
 8. Mercurial kullanmak, yazılım geliştirme sürecimizi kolaylaştırdı.
 9. Mercurial’in dalma özelliği, kodun farklı sürümlerini denemenizi kolaylaştırır.
 10. Mercurial, birden fazla işletim sistemiyle uyumludur.
 11. Mercurial’in işleme özelliği, neyi değiştirdiğinizi açıklayan bir mesajla değişiklikleri kaydetmenize olanak tanır.
 12. Mercurial ile gerektiğinde kodun önceki bir sürümüne kolayca geri dönebilirsiniz.
 13. Mercurial, yazılım g

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.