Maddenin Isı Alarak Katı Halden Sıvı Hale Geçmesine Ne Denir?

Bu yazımızda maddenin ısı alarak katı halden sıvı hale geçmesine ne denir kısaca olarak bilgi aktaracağız.

Hal değişimi maddeler için ayırt edici bir özelliktir. Isı, sıcaklık ve basınç etkileri nedeniyle hal değişimi meydana gelmektedir. Hal değişimi maddelerin özelliklerine göre değişmektedir. Hal değişiminde sıcaklık sabit kalır. Isı alışverişi gerçekleşir. Maddenin ısı alışverişi nedeniyle faz değişikliği meydana gelmektedir.

Maddenin ısı alarak katı halden sıvı hale geçmesine erime denir. Bir maddenin katı halden sıvı hale geçmesi erime olarak tanımlanmaktadır. Misal olarak buzun ısı alarak su olması erimedir. Erime olayında ısı alışı gerçekleşir. Erime, donma, buharlaşma hal değişimleri olayları olarak tanımlanmaktadır. Hal değişimi her madde için ayrıdır.

1 yorum

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.