Lawful İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Lawful İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Lawful

Türkçe anlamı: Yasal, kanuna uygun

 1. It is important to always act in a lawful manner. (Her zaman yasal bir şekilde hareket etmek önemlidir.)
 2. The company operates in a lawful manner and follows all regulations. (Şirket yasal bir şekilde işlemekte ve tüm yönetmeliklere uymaktadır.)
 3. It is not lawful to discriminate against someone based on their race or gender. (Irk veya cinsiyete dayalı olarak birine ayrımcılık yapmak yasal değildir.)
 4. The police have the authority to ensure that everyone acts in a lawful manner. (Polis herkesin yasal bir şekilde hareket ettiğinden emin olma yetkisine sahiptir.)
 5. The court found the defendant guilty of not acting in a lawful manner. (Mahkeme sanığı yasal bir şekilde hareket etmediği için suçlu buldu.)
 6. Employers must ensure that their employees act in a lawful manner while at work. (İşverenler çalışanlarının işyerinde yasal bir şekilde hareket ettiğinden emin olmalıdır.)
 7. The company’s actions were found to be entirely lawful by the regulatory authorities. (Düzenleyici otoriteler, şirketin eylemlerinin tamamen yasal olduğunu buldular.)
 8. It is not lawful to drive above the speed limit. (Hız sınırının üzerinde araç kullanmak yasal değildir.)
 9. The lawyer advised his client to always act in a lawful manner to avoid legal trouble. (Avukat, müvekkilinin yasal sorunlardan kaçınmak için her zaman yasal bir şekilde hareket etmesini tavsiye etti.)
 10. The company’s policies are designed to ensure that all employees act in a lawful and ethical manner. (Şirketin politikaları, tüm çalışanların yasal ve etik bir şekilde hareket ettiğinden emin olmak için tasarlanmıştır.)
 11. The government has the responsibility to ensure that all businesses operate in a lawful manner. (Hükümetin tüm işletmelerin yasal bir şekilde işlemesi konusunda sorumluluğu vardır.)
 12. It is not lawful to use someone else’s intellectual property without permission. (İzin almadan bir başkasının fikri mülkiyetini kullanmak yasal değildir.)
 13. The judge ruled that the defendant’s actions were not lawful and sentenced him accordingly. (Hakim, sanığın eylemlerinin yasal olmadığına karar verdi ve ona uygun şekilde ceza verdi.)
 14. The company’s compliance department ensures that all employees act in a lawful manner and follow regulations. (Şirketin uyum departmanı, tüm çalışanların yasal bir şekilde hareket ettiğini ve yönetmeliklere uyduğunu sağlar.)
 15. It is not lawful to sell products that are known to be harmful to consumers. (Tüketicilere zararlı olduğu bilinen ürünlerin satışı yasal değildir.)
 16. The company’s legal team ensures that all business activities are

conducted in a lawful manner and within the boundaries of the law. (Şirketin hukuk ekibi, tüm iş faaliyetlerinin yasal sınırlar içinde yürütüldüğünden ve yasal bir şekilde gerçekleştirildiğinden emin olur.)
17. It is the duty of every citizen to act in a lawful manner and follow the laws of the land. (Her vatandaşın yasal bir şekilde hareket etmek ve ülkenin yasalarına uymakla görevlidir.)

 1. The court found the defendant guilty of not obtaining the necessary permits and acting in an unlawful manner. (Mahkeme, sanığın gerekli izinleri almamak ve yasadışı bir şekilde hareket etmekle suçlu buldu.)
 2. The police arrested the suspect for acting in an unlawful manner and violating several laws. (Polis, şüphelinin yasadışı bir şekilde hareket etmesi ve birkaç yasayı ihlal etmesi nedeniyle tutukladı.)
 3. It is important to seek legal advice to ensure that your actions are lawful and do not violate any laws or regulations. (Eylemlerinizin yasal olduğundan ve hiçbir yasayı veya yönetmeliği ihlal etmediğinden emin olmak için hukuki danışmanlık almak önemlidir.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.