Laud İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Laud İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Laud

Laud, İngilizce bir kelime olup, “övgü” veya “övme” anlamına gelir.

 1. She received great laud for her outstanding performance in the play. (Olağanüstü performansı nedeniyle büyük övgü aldı.)
 2. The company’s CEO gave laud to the employees for their hard work and dedication. (Şirketin CEO’su, çalışanların sıkı çalışma ve özverileri için övgüde bulundu.)
 3. The book received high laud from literary critics. (Kitap, edebi eleştirmenlerden yüksek övgü aldı.)
 4. The audience gave laud to the singer’s beautiful voice. (İzleyiciler, şarkıcının güzel sesi için övgüde bulundu.)
 5. He gave laud to his wife for her delicious cooking. (Lezzetli yemekleri için eşine övgüde bulundu.)
 6. The coach gave laud to the team for their hard work and determination. (Antrenör, takımın sıkı çalışması ve kararlılığı için övgüde bulundu.)
 7. The teacher gave laud to the student for her excellent grades. (Öğretmen, öğrencinin mükemmel notları için övgüde bulundu.)
 8. The author received laud for her insightful analysis of the issue. (Yazar, konunun içgörülü analizi için övgü aldı.)
 9. The artist’s painting received laud for its beauty and originality. (Sanatçının tablosu, güzelliği ve özgünlüğü nedeniyle övgü aldı.)
 10. The athlete received laud for breaking the world record. (Sporcu, dünya rekorunu kırması nedeniyle övgü aldı.)
 11. The chef received laud for his creative dishes. (Şef, yaratıcı yemekleri için övgü aldı.)
 12. The scientist received laud for his groundbreaking research. (Bilim adamı, çığır açan araştırmaları nedeniyle övgü aldı.)
 13. The charity organization received laud for their efforts to help the homeless. (Hayır kurumu, evsizlere yardım etmek için gösterdikleri çabalar nedeniyle övgü aldı.)
 14. The city’s mayor gave laud to the firefighters for their bravery in putting out the fire. (Belediye başkanı, itfaiyecilerin yangını söndürmek için gösterdikleri cesaret için övgüde bulundu.)
 15. The film received laud for its powerful message and moving performances. (Film, güçlü mesajı ve etkileyici performansları nedeniyle övgü aldı.)
 16. The singer gave laud to her band for their amazing musical talent. (Şarkıcı, müthiş müzik yetenekleri için grubuna övgüde bulundu.)
 17. The school gave laud to the student for her outstanding leadership skills. (Okul, mükemmel liderlik yetenekleri için öğrenciye övgüde bulundu.)
 18. The company’s new product received laud for its innovative design

. (Şirketin yeni ürünü, yenilikçi tasarımı nedeniyle övgü aldı.)
19. The politician received laud for his efforts to improve healthcare in the country. (Politikacı, ülkedeki sağlık hizmetlerini iyileştirmek için gösterdiği çabalar nedeniyle övgü aldı.)

 1. The team gave laud to their coach for his motivational speeches and guidance. (Takım, motivasyonel konuşmaları ve rehberliği için antrenörlerine övgüde bulundu.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.