Kutsal Kabir Kilisesi

Kutsal Kabir Kilisesi Nerede, Kutsal Kabir Hakkında Bilgi

Kutsal Kabir, İsa’nın kabri olarak da bilinir, Hz. İsa’nın çarmıha gerildikten son­ra gömüldüğü kabul edilen yer ve buradaki kilisenin adı. Kitabı Mukaddes’e göre Hz. İsa’nın mezarı, çarmıha gerildiği yere yakın olduğu için (Yuhanna 19: 41-42) kilise,her iki yeri de içine aldığı düşünülerek inşa edilmiştir.

Kutsal Kabir Kilisesi, Kudüs’te Eski Kent’in kuzeybatı kesiminde yer alır. Bura­daki ilk kiliseyi, Hıristiyanlığı benimseyen Roma imparatoru I. Constantinus (Büyük) yaptırdı. 614’te Sasanilerin yaktığı bu kilise 616-626 arasında Başkeşiş Modestos tara­fından onarıldı. Yaklaşık 1009’da Halife Hâkim’in bir kez daha yıktırdığı yapıyı Bizans imparatoru IX. Konstantinos (Monomakhos) onarttı. 12. yüzyılda Haçlılar da kilisede genel bir onarım yaptılar. O tarih­ten sonra sık sık onarımdan geçen kilise bugünkü biçimini 1810’da aldı.

Kilisenin bulunduğu alan 4. yüzyıldan bu yana Hz. İsa’nın öldüğü, gömüldüğü ve dirildiği yer olarak kabul edildi. Ama bu kabul her zaman hararetli tartışmalara yol açtı. 4. yüzyıldan önceki 300 yıl boyunca Hıristiyanların Hz. İsa’nın öldüğü ve gö­müldüğü yerler konusunda gerçeği yansıtan bir gelenek oluşturabilmeleri çok güçtü. Kudüs’teki Hıristiyanlar yaklaşık 66’da Pel- la’ya kaçmışlar, 70’te de Kudüs Romalılarca yıkılmıştı. Bunu izleyen yüzyıllardaki savaş­lar, yıkımlar ve karışıklıklar büyük olasılık­la doğru bilgilerin korunmasını önlemişti.

Bir başka sorun da Eski Kent’in ikinci kuzey surunun yönüyle ilgilidir. Kutsal Kabir Kilisesi’nin doğu ve güney yanlarında bulunan bazı arkeolojik kalıntıların ikinci surun yönünü gösterdiği kabul edilir. Bu varsayım doğruysa, bugünkü kilisenin bu­lunduğu alan Hz. İsa döneminde kent surunun hemen dışında olmalıdır; dolayısıy­la Hz. İsa’nın çarmıha gerildiği ve gömül­düğü yer burası olabilir. Geçerli kanıtlar temelinde Hz. İsa’nın mezarı olduğu öne sürülen başka yer yoktur. Kilise günümüzde Rumlar, Katolikler, Ermeniler ve Koptlar gibi değişik Hıristiyan grupların denetimin­de farklı bölümlere ayrılmıştır ve düzenli olarak ibadete açıktır.

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.