Web sitemize hoşgeldiniz, 09 Aralık 2021

Kutlu Doğum Haftası Ne Zaman 2017

Kutlu Doğum Haftası 2017 yılında hangi tarihe denk geliyor. 2017 Kutlu Doğum Haftası Ne Zaman aşağıda bu konuyla ilgili bilgilere yer verdik. Kutlu Doğum Haftası Herkese Kutlu Olsun. İşte Bilgiler:

Kutlu doğum haftası ne zaman 2017

Kutlu Doğum Haftası, peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V)’in doğum gününü kutlamak amacıyla her yıl 14-20 Nisan arasında kutlanır.

Ancak bu yıl referandum sebebi ile Diyanet’in 2017 Yılı Kutlu Doğum Haftası Talimatı’nda, “Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri, 17 Nisan 2017 tarihinde başlatılacaktır” ifadeleri kullanıldı. Tarih değişikliğinin anayasa değişikliği referandumunun 16 Nisan’da yapılacak olmasına dayandırıldığı öğrenildi.

2008’den bu yana 14-20 Nisan arasına sabitlenen ‘Kutlu Doğum Haftası’, bu yıl referandum nedeniyle 17 Nisan’da başlayacak.

Kutlu doğum haftası başlangıcı rebiülevvel ayının 12. gecesi olan miladi takvime göre 14 nisan 2017 tarihine denk gelmektedir.

Kutlu Doğum Haftası; Peygamber Efendimizin dünyaya teşrifleri olan Mevlid-i Nebevî yani halk dilinde bilinen adıyla Mevlid Kandili asırlar boyunca kutlanmaktadır.
Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı, bu büyük geleneğimizi daha büyük coşkuyla geçmesi ve ayrıca daha iyi hatırlanması için Peygamber efendimizin doğum gününü içine alan haftayı Kutlu Doğum Haftası olarak ilan etmiştir.
Bütün Müslümanların Kutlu Doğum Haftası şimdiden kutlu olsun.

Kutlu Doğum Haftası; Peygamber Efendimizin dünyaya teşrifleri olan Mevlid-i Nebevî yani halk dilinde bilinen adıyla Mevlid Kandili asırlar boyunca kutlanmaktadır.

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı, bu büyük geleneğimizi daha büyük coşkuyla geçmesi ve ayrıca daha iyi hatırlanması için Peygamber efendimizin doğum gününü içine alan haftayı Kutlu Doğum Haftası olarak ilan etmiştir.
Bütün Müslümanların Kutlu Doğum Haftası şimdiden kutlu olsun..

Kutlu Doğum Haftası, Miladi takvime göre 14 Nisan 2017 tarihine denk gelen gecedir.

Sevgili Peygamberimiz (s.a.v) anmak için, her yıl Nisan ayında organize edilen, Peygamberimizin dünyayı teşrifleri olan Mevlid-i Nebevî (Hicri Rebiulevvel ayının 12. gecesi), asırlardır milletimiz tarafından “Mevlid Kandili” olarak kutlanmaktadır.Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı, yüzyıllar önce bir ilim ve kültür bayramı şeklinde kutlanan mevlid geleneğini canlandırmayı amaçlamış, bu düşünce ile de Peygamberimizin doğum gününü içine alan haftayı, “Kutlu Doğum Haftası” olarak ilan etmiştir.

İnsanlığın kurtuluşu için gönderilen son ve en büyük peygamber, bizim Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V) 571 yılında Kameri aylardan Rebiü’l-evvel ayının 12. gecesidoğmuştur. Bu mübarek geceye “Mevlid Kandili” denir.

O’nun doğduğu çağda dünyanın her tarafında cehalet, zulüm ve ahlâksızlık almış yürümüş, Allah inancı unutulmuş, insanlık korkunç ve karanlık bir duruma düşmüş, dünya yaşanmaz hale gelmişti.

Sevgili Peygamberimizin tebliğ ettiği İslâm dini ile dünya aydınlandı, tek Allah inancı ile kalpler nurlandı. Eşitlik, adalet ve kardeşlik geldi. O’na inanan toplumlar gerçek huzura kavuştu. O’nun doğduğu gece, insanlığın kurtuluşu için çok hayırlı ve mübarek bir başlangıçtır.

Bu gece, müslümanlar arasında yüzyılllardan beri büyük bir coşku ile kutlanmakta, SevgiliPeygamberimiz derin bir saygı ile anılmaktadır. Büyük Türk Alimi Süleyman Çelebi tarafından yazılan ve asıl adı “Vesiletün’necat” olan mevlid kitabı O’nun doğumunu, üstünlüğünü vemucizelerini en güzel bir şekilde dile getiren değerli bir eserdir.

Peygamberimizin doğum yıldönümlerinde okunan mevlidleri saygı ile dinlemek, O’nun mübarek ruhuna salât ve selâm okumak hiç şüphesiz büyük milletimizin Sevgili Peygamberimize olan enginsevgi ve bağlılığının bir ifadesidir.

Bununla beraber, O’nun ahlâk ve fazilet dolu hayatını öğrenmek ve kendimize örnek almak başta gelen görevlerimizdendir. Asıl o zaman O’nun sevgisini ve hoşnutluğunu kazanmış oluruz.

Bu çerçevede peygamberimizin hayatı anlatılırken, peygamberimize bu haftada salatı şerifler, naatı şerifler okunur. Bize bıraktığı Kuran-ı Kerim’den mesajlar verilir. Peygamberimizin bize öğütleri olan hadisi şerifler müslümanlara mesaj olarak aktarılır, unutanlara tekrardan hatırlatılır. Kısacası gül peygamberimizin doğum günü ilahiler, sureler, kasideler, şiirler eşliğinde çoşkuyla kutlanır ve peygamberimiz gönüllerde salatı şerifler ile anılır.

Kutlu Doğum Haftası; Peygamber Efendimizin dünyaya teşrifleri olan Mevlid-i Nebevî yani halk dilinde bilinen adıyla Mevlid Kandili asırlar boyunca kutlanmaktadır.

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı, bu büyük geleneğimizi daha büyük coşkuyla geçmesi ve ayrıca daha iyi hatırlanması için Peygamber efendimizin doğum gününü içine alan haftayı Kutlu Doğum Haftası olarak ilan etmiştir.

Bütün Müslümanların Kutlu Doğum Haftası şimdiden kutlu ve mübarek olsun.

Mevlid; doğum zamanı demektir. Peygamberimizin doğumu ve bunu anlatan eser anlamında kullanılır.

Hz. Muhammed Sevgisini anlatan Bu Videodaki Sesi Mest Olmak Adına Mutlaka Dinlemenizi Tavsiye Ediyoruz

Kutlu Doğum Haftası 1989 yılından beri kutlanmaktadır.Peki kutlanma fikri nasıl doğmuştur?

Hepimizin bildiği gibi Peygamberimizin dünyayı teşrifleri olan Mevlid-i Nebevi, asırlardır milletimiz tarafından ‘Mevlid Kandili’ olarak kutlanmaktadır. Mevlid Kandili ilk defa 13. asırda Erbil Atabeği Muzafferüddin Gökbörü tarafından iki ay süreyle kutlanmaya başlandı. Mevlid Kandili münasebetiyle ilim adamları bir araya gelip ilmi, fikri sohbetler yapıyor, halk sokaklarda mevlidi bir bayram havasında kutluyordu.

Süleyman Çelebi’nin kaleme aldığı Vesiletü’n Necat isimli şiirin, Mevlid adıyla, yüzyıllardır sevinçte, tasada, doğumda, ölümde okuna gelmesi ve bu geleneğin bugün de canlı bir şekilde devam etmesi, Peygamber sevgisi etrafında teşekkül eden milli ruhun ifadesidir.

Yüce dinimiz, huzurlu ve mutlu dünyanın en büyük hayat kaynağıdır. Bu noktadan hareketle dini tefekkürü cami dışına taşırmak, değerli ilim adamlarımızın araştırmalarını ve düşüncelerini halka aktarabilmek için Mevlid kandilini hayırlı bir vesile telakki eden Türkiye Diyanet Vakfı, yüzyıllar önce bir ilim ve kültür bayramı şeklinde kutlanan Mevlid geleneğini canlandırmayı amaçlamıştır. Bu düşünce ile Peygamberimizin doğum gününü içine alan haftayı, “Kutlu Doğum Haftası” olarak ilan etmiştir.

Kutlu Doğum Haftası Mesajları Tanıtım Videosu ve Şiir :

Gelenek haline gelen Kutlu Doğum Haftasının amacı nedir?

Mevlidi, Türk kültürünün sağlam bir mesnedi, milletimizi birlik ve bütünlük içinde aydınlık geleceğe taşıyacak sağlam bir gelenektir. Hafta dolayısıyla hazırlanan programlar belirlenirken gözetilen gaye hep bu olmuştur.

Takip ettiğimiz geleneğin gücü ve bunun hâlâ milletimizin gönlünde dipdiri yaşaması, gelecek için bizleri umutlandırmaktadır. Yüzyıllardır görülmüştür ki Türk Milleti inançlıdır, hoş görülüdür, dinî inançlarını bir kavga konusu olarak değil, barış ve huzur kaynağı olarak görmektedir.

Mevlid’le ifadesini bulan kültür atmosferi, bu geleneğin devamıdır. 1989’dan beri icra ettiğimiz programlardan devşirdiğimiz fikir ve kültür iklimi, Türkiye Diyanet Vakfı’nın hayırlı bir yolda olduğunu göstermektedir. Unutulmamalıdır ki, insanlık için en güzel rehber; bütün güzellikleri bünyesinde toplayan ve güzel ahlâkı tamamlamak için gönderilen Hz. Peygamber, model ise Peygamberimizin insanlığa sunduğu modeldir. Çünkü O, tam bir anarşi ve kargaşa ortamında, insanlık için bir güneş olmuş, çirkinlikleri güzelliklere tebdil etmiştir. İnsanlık O’nun getirdiği yüce değerler ve prensipler doğrultusunda büyük medeniyetler kurmuş, kaybedilen haklarına kavuşmuş, fıtratında var olan yüce değerlerin farkına varmış, kadın erkek Allah’ın ve cemiyetin huzurunda eşit olmanın hazzını tatmıştır.

İslam medeniyeti Kur’an ve Hz. Peygamberin sünnetinden kaynaklanan, evrensel ahlak ilkeleri ve insan hakları ile ilmi anlayış üzerine bina edilmiştir. Zira İslam Medeniyetinin esası, İslam dininin hikmet ve adaleti üzerine kurulmuş olduğundan, ilmi ve irfanı öğretmiş, zulmü ve zoru yasaklayarak, haksızlıklara karşı koymayı hedef almıştır. Şurası bir gerçektir ki Cenab-ı Hak, insanın kendisi ile olan ilişkisini iman ve ibadete bağladığı halde, insanın diğer insanlar ve eşya ile ilişkilerini ahlak ve hukuk kurallarına bağlamıştır. Kamil bir insan, bu ilişkilerini yerli yerince ve dengeli bir biçimde yapan kişidir. İşte Hz. Muhammed, bunu sağlayan ve bize örnek olan insandır.

Türkiye Diyanet Vakfı, örnek insan Hz. Muhammed’in evrensel prensiplerini ve insanlığa getirdiği yüce değerleri, günümüz şartlarını da dikkate alarak insanlığa ulaştırmak amacıyla Kutlu Doğum Haftası’nı ihdas etmiştir.
2017 yılı Kutlu Doğum Haftası’nda ne gibi faaliyetler gerçekleştiriliyor?

2017 Kutlu Doğum Haftası Ne Zaman Hangi Ayda Kutlanacak

2017 Yılı Kutlu Doğum Haftası Hangi Güne Geliyor Ayın Kaçında

Kutlu Doğum Haftası programlarında yer alan faaliyetler

-”Üçüncü Bine Girerken Türkiye” konulu bir sempozyum yapılacaktır.
— Yine her yıl olduğu gibi bu yıl da “İslâmi Araştırmalar Ödülü” yarışması gerçekleştirilecektir.
— Türkiye genelinde “İslâm ve Çalışma” konusunda panel ve konferanslar düzenlenecektir.
— Yine bu yıl Üniversite gençliğinin katılacağı “Açık Oturum”, lise gençliğinin katılacağı
“Münazara” ve bütün gençlerimizin katılabileceği “Şiir ve Müzik Şöleni” düzenlenecektir. Bu şölende gençlerin ilgi gösterdiği şairler şiir okuyacak, ses sanatçıları ve ozanlar da bestelerini
Seslendireceklerdir.
— Geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da Kutlu Doğum Haftası yurtdışında da çeşitli etkinliklerle kutlanacaktır. Bu sene Bakü, Osh ve Aşkabat’da mahallindeki ilahiyat fakültelerinin öğretim üyelerinden 3’er kişi, Üsküp, Bahçesaray, Kosova ve Kıbrıs’ta ise Türkiye’den gönderilecek 2’şer kişilik ekiplerce, Kazan’da ise Moskova Din Hizmetleri Müşaviri ve Türkiye’den gönderilecek bir temsilcinin katılımı ile panel ve konferanslar düzenlenecektir. Ayrıca Avrupa ülkelerinde Kutlu Doğum Haftası programları icra edilecektir.
— Çocuklara yönelik olarak, “Çocuk Şarkıları ve İlahileri Güfte Yarışması” başlattık. Bu yarışma gazete ilanlarıyla tüm yurda duyuruldu. Yarışma neticesinde çok güzel güftelerin
Çıkacağını ümit ediyoruz.
— Kur’an kurslarında eğitim gören öğrencileri araştırmaya teşvik etmek amacıyla “İslam ve Çalışma” konulu bir yazı yarışması düzenledik. Bu yarışma için Diyanet İşleri
Başkanlığımız ile işbirliği yapılarak Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı Kur’an kurslarında eğitim gören öğrencilerin yarışmaya katılmaları teşvik edilecektir.
— İlköğretim çağındaki çocuklarımızın Kutlu Doğum Haftasına ilgilerinin çekilmesi ve çocuklarımızın dini duygularını şiirle ifade etmelerini temin amacıyla “İlköğretim Okulları Arası Dini Nitelikli Şiir Yarışması” düzenledik.
— Balkan, Kırım ve Kıbrıs Türkleri Arasında “Dini Muhtevalı Şiir” yarışması da bu yılki faaliyetleri arasında yer almaktadır.

2017 Kutlu Doğum Haftası Ne Zaman

Kutlu Doğum Haftası Ne Zamana Denk Geliyor 2017

__________________________________________________

2017 Kutlu Doğum Haftası Takvimiyle ilgili yorumlarınızı aşağıdan anında yazabilirsiniz.

 

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Yorumlar

 1. Anonim dedi ki:

  HANGI sutit yazdi bunu

 2. cansel tarım dedi ki:

  Ya kardeşim anlamıyor musunuz efendimiz 12 rebüevvel tarihinde dünyaya geldiyse 2017 yılının rebüevvel ayı miladi takvime göre 30 kasım gününe denk geliyor

 3. Melek dedi ki:

  Yıl 2017, 16 Nisan’ da hükumet olan Akp’ nin referandum girişimi var. 14-17 Nisan arası kutlanamayacak kutlu doğum haftası. 17 Nisanda başlayacak. Ne düşünüyorsunuz bu konuda?

  1. Anonim dedi ki:

   Kutlu doğum geneli 2 nisanda Diyarbakır istasyon meydanında olacaktır.

 4. HASAN dedi ki:

  ANAM BABAM FEDA OLSUN YA RASULULLAH

 5. çiğdem boncuk dedi ki:

  bütün müslümanların kutlu doğum
  haftası mübarek olsun ….

 6. burcu dedi ki:

  kutlu doğum ne zaman 2013

 7. FARUK dedi ki:

  HOŞ GELDİN YA MUHAMMED (S.A.V.) KÖTÜLÜLKLERİN KOVUCUSU HOŞ GELDİN EN GÜZEL SALAT VE SELAMLAR ÜZERİNE OLSUN YA! RESULALLAH ONSEKİ BİN ALEMİN EŞİ BENZERİ OLMAYAN GÜLÜ HOŞ GELDİN HOŞ GELDİN YA ŞEFFATÇİMİZ HOŞ GELDİN

  KUTLU DOĞUM HAFTASI TÜM MÜSLÜMAN ALEMİNE MÜBAREK OLSUN

 8. gülendam dedi ki:

  cnm peygamberim doğum günün kutlu olsun

 9. gizem dedi ki:

  Kaç vakittir sana hasret çeker özlerim.
  Her uykuda rüya diye seni gözlerim.
  Sevgim sonsuz, lakin kifayetsiz sözlerim.
  Himmet eyle ben günahkâra tökezlerim.

  Yıllar var ki, dilimde hep senadır adın.
  Seni Allah övmüş, bana şereftir yâdın!
  Hangi âşık duyuramaz sana feryadın?
  Her salât – selamla alevlenir közlerim!

  Sen ki yıldızlara güneş, Hakk’a habipsin!
  Kalpleri yeniden Rab’ be açan tabipsin!
  Ben cemalinden mahrum Üveys, sen sahipsin
  Gül yüzün göster, nârınla yanar özlerim!

  Teşrifinle müşerref eyle şu garibi!
  Her açan gülde seni gören muzdaribi.
  Ey ümmetinin eşsiz şefaat sahibi!
  Gel sevindir,bak Yakub’a döndü gözlerim!

  1. Volkan ÖZGÜN dedi ki:

   bu ne güzel bir şiirdir süpersin

  2. erdoğan dedi ki:

   ESSELAMUN ALEYKUM KARDEŞİM ALLAH-U TEALA RAZI OLSUN RABBİM SON NEFESTE İMAN İLE ÇENE KAPAMAYI NASİP EYLESİN İNŞAALLAH

  3. gülani dedi ki:

   İsterim

   Seni sevdim, ey sevgilim, Efendim
   O nur cemalini görmek isterim
   Yüreğimle övdüm, duy sevgilim, Efendim
   Ayağın tozuna ermek isterim

   Yeşil kubben ile uzandın bana
   O mübarek nurun değdi öz cana
   Sarıldım seninle mübarek dine
   Senin sünnetinle durmak isterim

   Gel diyordun bana, gel bana doğru
   Ruhumda berlirdi en kutlu çağrı
   Ezel’ den aşımdır ilahi ağrı
   Ukbama seninle varmak isterim

   Geleceğim elbet nasip olursa
   Vuslatım olacak çilem dolarsa
   Yesripte bu garip namaz kılarsa
   Ravzanda seccadem sermek isterim

   gülani, özcan çiftçi, 21.04.2012, münih

  4. Anonim dedi ki:

   Kutlu dogum haftası nerde

 10. gizem dedi ki:

  En Sevgiliye!
  Sin ey nur, içimize sin!
  Sensin bize O’ndan esin!
  Hiç şüphe yok teksin kesin!
  En sevgilisi herkesin!

  1. Volkan ÖZGÜN dedi ki:

   Biz Aşkı erostan değil
   Mekkeli bir Yetim’den öğrendik…

 11. gizem dedi ki:

  Yâ Rasûlallah, eğer Sen, gelmeseydin âleme,
  Güller açmaz, bülbül ötmez, mechûl esmâ Âdem’e
  Varlığın mânâsı kalmaz, garkolurda mâteme!

  Ay desem nûruna, aydan daha parlaksın Sen.
  Su desem, cümle sulardan daha berraksın Sen.
  Şaşırıp inci desem, inci de Senden doğuyor.
  Sade bir katresi deryâ gibi ırmaksın Sen.
  Gül desem, ey yüce mahbûb, terinin damlası o
  Neye teşbih edeyim, mahzar-ı levlâksın Sen.
  Ey Rauf, anneler evlada dönüp bakmazken,
  Bir Rahimsin ki, bütün aleme kundaksın Sen.

  1. Volkan ÖZGÜN dedi ki:

   Rabbim bütün ümmeti Muhammed’e O’nun sancağının altında toplanmayı nasip etsin… Alemlere rahmet olan O mübarek zat-ı şerife en yakınından komşu eylesin inşaalah…

   1. erdoğan dedi ki:

    İNŞAALAH KARDEŞİM DUA EDİN İNŞAALLAH

 12. gizem dedi ki:

  doğum günün kutlu olsun anım peygamber afendim

 13. gizem dedi ki:

  süperr peygamber efendimiz s.a.v aleykim selemin kutlu doğum haftası

 14. Mustafa dedi ki:

  Kutlu doğumunu göremedik,
  Yanında olamadık,
  Yüzünü görmeden seni sevdik,
  Doğum günün Kutlu Olsun Ya Resulallah..

  1. hoca cat dedi ki:

   kutlu olsun ya rasulallah

 15. Ferhat dedi ki:

  Allah razı olsun

 16. lale dedi ki:

  bilen varmi videonu nasil indire bilirim yukaridaki videonu kutlu dogumla ilgili

  1. Levent DURAN dedi ki:

   Selam, videonun üzerinde sağ tuşa basınız ve çıkan menüde “download to realplayer” seçeneğini sol tuşla seçiniz. İndirme bittikten sonra real player library listenizden bulabilirsiniz. Yok olmadı; o zaman yükleme biter ve çalıştıramazsanız bu videonun embed kodunu kopyalayıp youtube sitesine yapıştırınız. İnşallah yardımcı olabilmişimdir de mahçup olmam. İyi günler.

 17. rose dedi ki:

  iyiki doğdun gözümün nuru iyiki varsın…alem senin şefaatine muhtaç

 18. isa polat dedi ki:

  Allah (c.c) herkese istedigi kişiligi versn inşallah aminn

 19. rahman dedi ki:

  Rabbim bana inşallah Kutlu Doğum Haftasında İstediğim gibi bir insan olmayı nasip eder.

 20. abdulmuttalip dedi ki:

  böyle sayfaların olması ne güzel hazırlayanlara teşekkür ederim ALLAH (c.c) razı olsun. peygamberin şefaatinden bizleri sizleri mahrum etmesin

 21. ahmet dedi ki:

  peygamber sevdalıları platformu peygamber için yollara koyulmuş

 22. muhamet emin yılmaz dedi ki:

  amin allah hepimize güzel ahlaklar versin pegamber efendimizi onun okadar eziyetine ramen yinede pesetmemiş biz neyiz ki…

 23. abdülmelik nazır dedi ki:

  İnşanlah bukez son olup Kutlu Doğum Haftasında istediğim gibi bir İnsan olurum İnşanlah Hz Muhammed Mustafanın yüzühürmetine çünkü artık Hak yoluna girmeliyim yaşım 25 oldu onun için Dua edinde değiyişiğim kendime bir doğru bir yol seçiyim İnşanlah Yüce YARATICI c.c izniyle .

  1. yasemin dedi ki:

   amin inşallah arkadaşımmRABBİMİZİN, PEYGAMBERİMİZİN ve DİNİMİZİN gerektirdiği gibi bir insan olursun

Yorum Yaz