Web sitemize hoşgeldiniz, 03 Ağustos 2021

Kurtuluş Savaşı Erkek Kahramanları ve Hayatı

Kurtuluş Savaşı Erkek Kahramanları ve Hayatları Kısaca, Milli Mücadelenin Kurtuluş Savaşının Erkek kahramanları Kimlerdir özet bilgi verelim.

Mareşal
Mustafa Kemal ATATÜRK
(1881-1938)
Başkomutan 

Selânik’te dünyaya geldi. 1902 yılında Harp Okulunu, 1905 yılında da Harp Akademisinden mezun oldu. Trablusgarp, Balkan, I. Dünya Savaşlarında bulundu. Çanakkale cephesinde büyük zaferlere imza attı. 1915 senesinde Albay, 1916 senesinde ise Tümgeneralliğe terfi etti. Mondros Mütarekesi ardından ülkenin işgali sebebiyle 19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun’a gidip Ulusal Direnişi başlattı. 23 Nisan 1920 tarihinde Ankara’da ilk meclisi kurdu. I. ve II. İnönü savaşlarını yenmemizde büyük rolleri vardır. 5 Ağustos 1921 tarihinde Başkomutanlığa geldi. Sakarya ve Başkomutan Meydan Savaşlarını galibiyetle tamamladı. 19 Eylül 1921 tarihinde Mareşalliğe geldi, Gazi rütbesini kazandı. 29 Ekim 1923 tarihinde mecliste cumhuriyeti ilân etti. İlk Cumhurbaşkanımız seçildi. Çeşitli yenilikler getirerek  Türkiye Cumhuriyeti’ni lâik, demokratik, çağa uygun bir ülkeye çevirdi. 10 Kasım 1938’e kadar cumhur başkanlığına devam etti.


Mareşal
Mustafa Fevzi ÇAKMAK
(1876-1950) 

İstanbul’da dünyaya geldi ve 1896 yılında Harp Okulunu, 1898 yılında da Harp Akademisini tamamladı. Trablusgarp, Balkan, I. Dünya Savaşlarında yer aldı. 1918 tarihinde Genelkurmay Başkanı ve 1920 tarihinde Harbiye Nazırı (Bakanı) görevlerine geldi. Ulusal direnişe katılmak amacıyla 1920 senesinde Ankara’ya geldi. Milli Savunma Bakanlığı görevini yaptı. 1921’de Genelkurmay Başkanı oldu. Aynı sene Orgeneralliğe, 1922 senesinde de Mareşalliğe yükseldi. 1924-1944 yılları arasında Genelkurmay Başkanlığı görevini üstlendi ve yaşı dolduğu için emekli oldu. Mecliste 14 Ağustos 1923 tarihine kadar Kozan Milletvekili görevini sürdürdü. Bunun ardından İstanbul Milletvekili oldu. 31 Ekim 1924 tarihinde ise milletvekilliği görevini terk etti. 1946-1947 seneleri arasında İstanbul Bağımsız Milletvekili oldu ve mecliste yer aldı. İstanbul’da hayata gözlerini yumdu.


Orgeneral
Cevat ÇOBANLI
(1871-1938) 

İstanbul şehrimizde dünyaya geldi ve 1891 Harp Okulunu, 1894 senesinde de Harp Akademisini tamamladı. Trablusgarp, Balkan ve I. Dünya Savaşları içinde yer aldı. Çanakkale Deniz Savaşlarında aldığı galibiyetlerle adını duyurdu. Harbiye Nazırlığı (1918), Genelkurmay Başkanlığı (1919) görevlerini yaptı. 16 Mart 1920 tarihinde ise İstanbul’un işgalinin ardından gözaltına alınarak Malta’ya sürgün gitti. 1921 senesinde vatana dönüş yaptı ve Elcezire Cephesi generali göreviyle Istiklal Harbinde savaştı. Büyük Zafer’in sonrasında bir süre 3’ncü Ordu Komutanlığı görevini üstlendi. 1923-1924 senelerinde Elazığ Milletvekili oldu meclise girdi. Orgeneral mevkisine terfi etti (1926). Askerî Şura Üyeliği, Generaller Askerî Mahkemesi Başkanlığı yapmasının ardından 1935 senesinde emekli olarak görevi bıraktı ve İstanbul’da vefat etti.

Orgeneral
Yakup Şevki SÜBAŞI
(1876-1939) 

Harput şehrinde dünyaya geldi. 1896 yılında Harp Okulunu, 1900 yılında da Harp Akademisini tamamladı. Balkan ve I. Dünya Savaşlarında savaştı. 1916 senesinde Tümgeneralliğe yükseldi. 16 Mart 1920 tarihinde İstanbul şehrimizin işgali sırasında gözaltına alınarak Malta’ya sürgün gitti,  1921 yılında sonbaharda yurda döndü ve İnebolu’ya geçti. 2’nci Ordu Komutanı göreviyle istiklal Harbinde yer aldı. 1922’de Korgeneral, 1926’da da Orgeneralliğe terfi etti. 1924 senesinde Yüksek Askerî Şûra azalığı görevine geldi ve bu vazifesi sırasında 20 Aralık 1939 günü İstanbul’da vefat etti.


Orgeneral
Fahrettin ALTAY
(1880-1974) 

İşkodra şehrinde doğdu ve 1900 yılında Harp Okulunu, 1902 senesinde ise Harp Akademisini tamamlayıp mezun oldu. Balkan ve I. Dünya Savaşları’nda savaştı. İstiklal Harbine’na Süvari Grup Komutanı, Süvari Kolordusu Komutanı göreviyle atandı. Cumhuriyet’in ilan edilmesinin ardında 2’nci Ordu, 1933 yılından sonra da l’nci Ordu Komutanlığı vazifelerinde yer aldı 1921 yılında Tümgeneral, 1922 yılında Korgeneral ve 1926 yılında da da Orgeneralliğe yükseldi. 14 Ekim 1945’te Yüksek Askerî Şûra Üyeliği yaparken emekli oldu. Mecliste I. Dönem Mersin, II. Dönem İzmir ve VIII. Dönem Burdur Milletvekili göreviyle kanun düzenleme işlerine yardımlar yaptı. İstanbul’da vefat etti.


Orgeneral
Kazım Fikri ÖZALP
(1882-1968)

Makedonya’da Köprülü’de dünyaya geldi. 1902 yılında Harp Okulunu, 1905 senesinde de Harp Akademisini tamamlayıp mezun oldu. Balkan ve I. Dünya Savaşlarında katıldı ve 61. Tümen Komutanlığı yaparken İstiklal Harbinde şavaştı. Kocaeli Bölge Komutanı, Mürettep Kolordu Komutanı ve 3’ncü Kolordu Komutanı göreviyle topluma bir çok hizmette bulundu. 1921 yılında Tümgeneral, 1922 yılında Korgeneral rütbeleri kazandı. 1922 senesinin başlarında Millî Savunma Bakanlığına geldi 1926 yılında Orgeneralliğe yükselmesinden bir sene sonra askerlik görevini bırakıp emekli oldu. Mecliste I-VIII, Dönem Balıkesir, IX. Dönem Van Milletvekilliği yaptı. 1924-1935 senelerinde Meclis Başkanlığı vazifesini üstlendi ve 1935 yılında yeniden Milli Savunma Bakanlığına geçti. Ankara’da hayata gözlerini yumdu.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Yorumlar

  1. Nevin dedi ki:

    Çok güzel ve anlamli

Yorum Yaz