Kurtalan Nereye Bağlı

Kurtalan Nerede Nerenin İlçesi

Kurtalan, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde, Siirt iline bağlı ilçe ve ilçe merkezi kent. Yüzölçümü 1.085 km2 olan Kurtalan ilçesi doğuda Merkez ilçe, güneydoğuda Eruh ilçesi, güneybatı ve kuzeybatıda Bat­man ili, kuzeyde de Baykan ilçesiyle çevri­lidir.

Orta yükseklikteki dalgalı düzlüklerden oluşan ilçe topraklarında önemli bir yük­selti yoktur. İlçe topraklarının sularım Dicle Irmağı ile Yanarsu Çayı olarak da bilinen Garzan Çayı ve Bitlis Çayı toplar. Güneyde doğal sınır çizen Dicle Irmağına katılan Garzan Çayı batı ve güneybatıda, Bitlis Çayı doğuda, Bitlis Çayının katıldığı Botan Çayı da güneydoğuda ilçenin doğal sınırlarını oluşturur.

İlçe halkı geçimini tarımdan sağlar. Yetişti­rilen başlıca ürünler buğday, mercimek, arpa ve üzümdür. Kurtalan 1984’te ilin en çok buğday ve mercimek üreten ilçesi olmuştur. İlçede aynca az miktarda tütün, soğan, nohut, badem ve nar da. yetiştirilir. Güneydoğu Anadolu Projesi’nin (GAP) Dicle Havzasındaki alt projelerinden Gar­zan Projesi’nin gerçekleşmesinden sonra ilçe tanmmda verim artışı olması beklen­mektedir. Hayvancılık da önemli bir geçim kaynağıdır. İlk deneme sondajları 1945’te yapılan Garzan’da (bugün Yanarsu) 1951’de petrol bulunmuş ve yöredeki petrol üretim alam işletmeye açılarak genişletil­miştir. İlçe topraklannda çimento hammad­desi içeren yataklar vardır.

1517’de Osmanlı topraklanna katılan Kur­talan yöresi, 19. yüzyıl sonlannda Bitlis vilayetinin Siirt sancağına bağlı Garzan kazası sınırlan içindeydi. Eski adı Mısınç ya da Mısrıç olan Kurtalan, Osmanlı döne­minde Garzan kazasına bağlı bir köydü. 1938’de Garzan ilçesinin merkezi Mısrıç’a taşındı. 1944’te demiryolunun ulaşması üze­rine ilçenin ve ilçe merkezinin adı Kurtalan olarak değiştirildi ve Garzan da Kurtalan ilçesine bağlı bir bucak merkezi yapıldı.

ilçenin doğu kesiminde ve deniz düzeyin­den 675 m yükseklikte kurulmuş olan Kurtalan kenti, küçük bir yerleşmedir. Haydarpaşa-Kurtalan demiryolunun son istasyonunun bulunduğu kent, eskiden Van yöresinin başlıca ulaşım merkeziyken, de­miryolunun Tatvan’a da ulaşmasından son­ra önemini yitirdi. Mardin-Siirt karayolu üzerindeki kent, bu yolla il merkezi Siirt’e 31 km uzaklıktadır

Kurtalan Nereye Bağlı Bilgisinin yanında Kurtalan hakkında bilgi de verdik.

1 yorum

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.