Küre Nerenin İlçesi

Küre Nereye Bağlı, Küre Nerenin İlçesi

Küre, Karadeniz Bölgesi’nde, Kastamonu iline bağlı ilçe ve ilçe merkezidir. Yüzölçümü 729 km2 (1989) olan Küre ilçe­si doğuda Bozkurt ve Devrekâni, güney­doğuda gene Devrekani, güneyde Şeydiler ve Ağlı, batıda Azdavay, kuzeybatıda Doğanyurt, kuzeyde de inebolu ilçeleriyle çevrilidir.

Kastamonu ilinin kuzey kesiminde yer alan ve Karadeniz’e kıyısı olmayan ilçe topraklarını batıya doğru alçalan Küre (İsfendiyar) Dağları engebelendirir. Bu dağlık ve yer yer plato görünümündeki alan, ilçe topraklarının sularını toplayan Kayaaltı, Uzunöz ve Kadıoğlu dereleri gibi küçük akarsular tarafından parçalan­mıştır. küre Dağları zengin bir orman ör­tüsüyle kaplıdır. İlçe halkı geçimini tarım, ormancılık ve madencilikten sağlar. Yetiştirilen başlıca bitkisel ürünler buğday, arpa ve patatestir. Ayrıca az miktarda şeker pancarı, armut, elma, erik ve baklagiller yetiştirilir, küçük­baş hayvancılık yapılır. Ormancılık önemli bir geçim kaynağıdır. İlçe topraklarındaki bakır yatakları Etibank’a bağlı Küre Bakirli Pirit İşletmesi Müessesesi ile gene Etibank’a bağlı ortaklıklardan Karadeniz Bakır İşlet­meleri (KBİ) AŞ’nin Küre İşletmesi tara­fından işletilir. Küre ilçesindeki bakirli pirit cevheri yataklarının toplam görünür rezer­vinin yaklaşık 13.893.000 ton olduğu hesap­lanmıştır.

İlçedeki başlıca mesire yerleri Masruf De­posu ve Çiftlik adıyla anılan orman içi dinlenme yerleridir.

Çevresindeki bakirli pirit yatakları Bizans döneminden beri işletilen ve Osmanlı dö­neminde Küre-i Nuhas (“Bakır Küresi”) adıyla anılan yerleşme, 19. yüzyıl sonlarında Kastamonu vilayeti Merkez sancağının İnebolu kazasına bağlı bir nahiye merkeziy­di. Küre kasabası, 1926’da ilçe merkezi yapıldı.

İlçenin orta kesiminde, deniz düzeyinden 950 m yükseklikte kurulmuş olan Küre kasabasının 3 km doğusundan Kastamonu- İnebolu karayolu geçer. Kasaba, Oyrak Geçidini (1.210 m) aşan bu yolla il merkezi Kastamonu’ya 59 km uzaklıktadır. Kasaba­daki başlıca tarihsel yapı Hoca Şemseddin Camisi’dir (1473). Küre Belediyesi 1926’da kurulmuştur.

1 yorum

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.