Konfirmasyon Nedir

Konfirmasyon ne demek anlamı, Konfirmasyon nedir

Konfirmasyon (Latince confirmatio: “pe­kiştirme”), Hıristiyanlıkta, Tanrı ve insan arasında vaftizle kurulan ilişkiyi pekiştir­mek maksadıyla düzenlenen ayine denir.

Kilise üyelerinin çoğunun putperestlikten Hıristiyanlığa geçen yetişkinlerden oluştuğu ilk yüzyıllarda, bu kişilerin vaftiz edilmesi ile tam üyeliğe kabul törenleri büyük olasılıkla çakışıyordu. Bu nedenle ilk Hıristiyan ilahiyatçıları konfirmasyon ile vaftiz arasın­da yakın bir bağ kurmuşlardı. Ama çocukların vaftiz edilmesi yaygınlaşıp kurallaştıkça bu iki ayinin belirgin biçimde ayırt edilmesi zorunlu oldu. Konfirmasyonun bugün de uygulandığı kiliselerde bu ayinin vaftizle bağlantısı ve farklılığı hem uygulama biçi­mini, hem de ilahiyat açısından yorumunu etkiler.

Katolik Kilisesi’ne göre konfirmasyon Hz. İsa’nın kurumlaştırdığı yedi temel kutsama­dan biridir. Olağan koşullarda piskoposun yönettiği bu ayinle, yedi yaşından büyük vaftizli kişilere Kutsal Ruh’un kayra, güç ve cesaret armağanları bağışlanır. Bunun için piskopos, ellerini kişinin başının üstüne koyar ve alnını kutsal yağla mesheder.

Ortodoks Kilisesi ile Roma’ya bağlı bazı Doğu kiliselerinde konfirmasyonu papazlar da yönetebilir. Ortodoks Kilisesi’nde ço­cukların vaftiz, konfirmasyon ve ilk Komünyon ayinleri genellikle tek bir tören biçiminde uygulanır. Papaz, yeni vaftiz edilmiş kişinin alnını, gözlerini, burun de­liklerini, ağzını, kulaklannı, göğsünü, elleri­ni ve ayaklanm myron adlı kutsal yağla mesheder. Zeytinyağı ile pelesenk karışı­mından hazırlanan myron’un bir piskopos tarafından kutsanmış olması gerekir. Bu ayin başka mezheplerden Ortodoksluğa ge­çen, ama daha önceki vaftizleri geçerli sayılan Hıristiyanlar ile kiliseye yeniden dönen Ortodokslara da uygulanır.

Reform döneminden sonra Anglikan ve Lutherci kiliseler de bir tür konfirmasyon ayinini sürdürmüşlerdir. Anglikan Kilise­si’nde bu ayini bir piskoposun yönetmesi gerekir. Lutherciler ise konfirmasyonu kut­sal bir ayin olarak değil, kişinin çocukluğun­da vaftizle bağlandığı imanın ikrarı olarak tanımlar. Gerek Anglikanlar gerek Luther­ciler konfirmasyondan önce adayı kateşizm eğitiminden geçirirler. Öteki Protestan top­lulukları da konfirmasyonun kutsal bir ayin olarak tanımlanmasına karşı çıkarlar ve kaynağını Havarilere bağlarlar. Ama vaftiz edilmiş kişilerin, örneğin Komünyon’a katı­labilmek gibi kilise üyeliğinin bütün hakları­nı kazandıklarını belirtmek amacıyla bazen konfirmasyon terimini kullanırlar.

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.