Web sitemize hoşgeldiniz, 26 Ocak 2021

Komedi Türünün Öncü Yazarı

Açık ölçülü romantik komedi türünde Shakespeare’den önceki en başarılı yazar Greene, Robert. Aynı zamanda yazarlığı meslek olarak seç­miş ilk edebiyatçılardan ve İngiliz edebiya­tındaki ilk otobiyografi yazarlarından biridir.

Oxford ve Cambridge’den mezun oldu. Londra’ya gittikten sonra kentin yer­altı dünyasını yakından tanıdı. 1580-92 arasında 35’i aşkın yapıt verdi. Halkın

ilgisini çekebilmek için, önceleri dönemin moda edebiyat akımlarına uydu. Örnek aldığı ilk yapıt John Lyly’nin Euphues’ uydu.

1580’lerin sonlarında Sir Philip Sidney’in Arcadia’sı (1590) tarzında, düzyazı pastoral romanslar yazdı; bunların araşma okuyucuya hoş gelecek biçimde serpiştirdiği konuyla ilgisiz lirik şiirleriyle şair olarak üne kavuş­tu. Bu romansları arasında en başarılısı olan Pandosto (1588), Shakespeare’in The Win- ter’s Tale (1610-11; Kış Masalı) adlı yapıtına kaynaklık etmiştir.

d-robertGreene 1590’larda ciddi didaktik yapıtlar vermeye başladı. Greenes never too late (1590; Greene İçin Asla Geç Değil) ile başlayarak “savurgan evlat” öyküleri yazdı. Bu yapıtlarında kendi yaşantısını konu ettiği, ölümünden sonra 1592’de yayımla­nan Greenes groatsworth of witte, bought with a million of Repentance’daki (Greene’ in Bir Milyon Pişmanlığa Satın Alınan İki Paralık Aklı) kendi ifadesiyle anlaşıldı. Bu yapıt ayrıca Shakespeare’e gönderme içe­ren bilinen ilk yapıttı.

Greene’in oyunlan edebiyat tarihçileri için sorunlu yapıtlardır. Yazım tarihleri varsa­yımlara dayanır; başkalarıyla ortaklaşa ya­zılmış olanlarda da Greene’in payının ne olduğu konusunda sonuçsuz tartışmalar var­dır. ingilizce yazılmış (1591) ilk başanlı romantik komedi olan The Honorable His- torie of frier Bacon, and frier Bongay’de (1594; Peder Bacon ile Peder Bongay’in Önurlu Öyküsü) Greene komedideki yete­neğini ortaya koymuştur. The Scottish His- torie of James the fourth, slaine at Flod- den’da (1598; Flodden’da Katledilen IV. James Dönemi İskoçya Tarihi) bir İtalyan öyküsünü kullanmış, ama Oberon ve Bohan gibi karakterlerde halk öykülerinden yarar­lanmıştır. Bu yapıt Shakespeare’in As You Like It (1599-1600; Beğendiğiniz Gibi,

1943)    ve A Midsummer Night’s Dream (1595-96; Bir Yaz Dönümü Gecesi Rüyası,

1944)    adlı yapıtlarının habercisi gibidir. Trajedi alanında Shakespeare’in öncüsü Marlovve, komedi ve romansta da Greene olmuştur.

Ölümünden önceki son yılında Greene, Kraliçe Elizabeth döneminin yeraltı dünya­sını açıklayan yazılar yazmıştır. Bunlar ara­sında A Notable Dişcovery of Coosnage (1591; Coosnage’in Önemli Bir Keşfi) ile başarılı ve eğlendirici bir yapıt olan A disputation betweene a hee conny-catcher and a shee conny-catcher (1592; Bir Erkek Tavşan Avcısıyla Bir Kadın Tavşan Avcısı Arasındaki Tartışma) sayılabilir.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Yorumlar

  1. merve dedi ki:

    Ben beğendim, ödevimi hemen bitirdim teşekkürler.

Yorum Yaz