Kervansaray Nedir

2910400636_554ccf3d48

Kervansaraylar devlet eliyle ya da hayırsever kişiler tarafından kurulmuş binalardır ve bu binaların gelirleri ücretsiz olarak karşılanırdı. Eğer bu binalar şehir içinde yer alıyorsa bu binalara “Han” adı da verilirdi.

2910400636_554ccf3d48İslam dininin yayılış döneminde sınır güvenliklerini sağlamak amacıyla ribatlar kurulmuştur ve bu ribatlar yani kervanlar sonraki zaman dilimlerinde ticari faaliyetler için kullanılmıştır ve bu binalara da kervansaray adı verilmiştir. Kervansaraylar, Türklerin İslamiyeti kabul etmesiyle birlikte İslam toprakları üzerinde de yaygınlaşmıştır. Selçuklu Devleti döneminde ise kervansaraylar en gelişmiş halini almıştır. Anadolu’da bulunan çeşitli ticaret yolları üzerine kervansaraylar yapılmıştır.

Kervansaraylara uzaktan bakıldığında bu binalar kale şeklinde görünmektedir. Kervansarayların içine girildiğinde kervan kafilelerinin tüm ihtiyaçları karşılayabilecek nitelikte olduğu görülmektedir. Selçuklu devleti sultanları ve yine devletin yüksek devlet görevlileri tarafından büyük ve önemli ticaret yolları üzerinde 30-40 kilometrelik alanlara yaptırılmıştır.

 

Selçuklu Devleti döneminde Anadolu’da kurulan ticaret güzergahları Osmanlı Devleri döneminde değişikliğe uğramıştır. Bu durumun sonucunda da bazı bölgeler önemli ticari merkezler ise önemini kaybetmiştir.

 

Kervansaray Nedir Kısaca Bahsettiğimiz Yazımız İçin Yorum ve Görüşlerinizi Hemen Bize Yazın. 

1 yorum

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.