Kavimler Göçünün Sonuçları

Kavimler Göçü ve Sonuçları , Kavimler Göçünün Sonuçları Nelerdir Maddeler Halinde Kısaca

Kavimler Göçünün Sonuçları

 • Avrupa uzun yıllar boyunca karışıklık içinde kal­mıştır.
 • ilk Çağ kapanmış, Orta Çağ başlamıştır.
 • Roma imparatorluğu 395 yılında Doğu ve Batı olmak üzere ikiye ayrılmıştır, 476 yılında Batı Roma İmparatorluğu yıkıl­mıştır.
 • Roma toprakları üzerinde birçok Germen devleti kurulmuştur. Bunların en önemlisi Frank İmparatorluğu’dur.
 • Germen kavimleri arasında Hristiyanlık yayılmış, kilise ve Papalık güçlenmiş, skolastik düşünce egemen olmuştur.
 • Avrupa’daki kavimlerin birbirleriyle karışıp kaynaşmaları ile Avrupa’nın etnik yapı­sı değişmiş; bunun sonucunda bugünkü İngiltere, Fransa ve ispanya gibi devletle­rin temeli atılmıştır.
 • Avrupa’da Feodalite (Derebeylik) rejimi­nin ortaya çıkmasına zemin hazırlamıştır.
 • Türkler Avrupa’da birçok devlet kur­muşlardır. (Avrupa Hun imparatorluğu, Avarlar, Macarlar ve Bulgarlar).
 • Türk kültürü Avrupa’ya yayılmıştır. (Atın orduda kullanılması, ceket ve pan­tolon giyilmesi.)
 • Avrupa’da Hunların etkisi ile özellikle ede­biyatta, müzikte ve sanatta canlanmalar görülmüştür.

24 yorum

 1. Bence bu sitenin böyle bir özelliği olduğu için teşekkür ederim ve anlamadığımız sorular konular için birbirimize yardımcı oluyoruz ve herkese teşekkür ederim.

 2. Kavimler Göçünün Sonuçları
  Avrupa uzun yıllar boyunca karışıklık içinde kal­mıştır.
  ilk Çağ kapanmış, Orta Çağ başlamıştır.
  Roma imparatorluğu 395 yılında Doğu ve Batı olmak üzere ikiye ayrılmıştır, 476 yılında Batı Roma İmparatorluğu yıkıl­mıştır.
  Roma toprakları üzerinde birçok Germen devleti kurulmuştur. Bunların en önemlisi Frank İmparatorluğu’dur.
  Germen kavimleri arasında Hristiyanlık yayılmış, kilise ve Papalık güçlenmiş, skolastik düşünce egemen olmuştur.
  Avrupa’daki kavimlerin birbirleriyle karışıp kaynaşmaları ile Avrupa’nın etnik yapı­sı değişmiş; bunun sonucunda bugünkü İngiltere, Fransa ve ispanya gibi devletle­rin temeli atılmıştır.
  Avrupa’da Feodalite (Derebeylik) rejimi­nin ortaya çıkmasına zemin hazırlamıştır.
  Türkler Avrupa’da birçok devlet kur­muşlardır. (Avrupa Hun imparatorluğu, Avarlar, Macarlar ve Bulgarlar).
  Türk kültürü Avrupa’ya yayılmıştır. (Atın orduda kullanılması, ceket ve pan­tolon giyilmesi.)
  Avrupa’da Hunların etkisi ile özellikle ede­biyatta, müzikte ve sanatta canlanmalar görülmüştür.

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.