Karakoçan Nereye Bağlı

Karakoçan Nereye Bağlı, Karakoçan Hakkında Bilgi

Karakoçan, Doğu Anadolu Bölgesi’nde, Elazığ iline bağlı ilçe ve ilçe merkezi kent. Yüzölçümü 1.085 km; olan Karakoçan ilçesi batıda Tunceli, kuzey ve doğuda Bingöl illeri, güneyde de Kovancılar ilçesiy­le çevrilidir.

Elazığ ilinin kuzeydoğusunda yer alan ilçe toprakları, yüksek ve engebelidir. Karaboğa Dağları, ilçenin doğu kesimini kuzeydoğu- güneybatı doğrultusunda boydan boya en- gebelendirir. Murat Irmağının önemli kolla­rından biri olan Peri Suyu, Bingöl ve Tunce­li illeriyle doğal sınırı oluşturur. Karakoçan kentinin doğusundaki küçük bir dere üze­rinde sulama amaçlı Kalecik Barajı kurul­muştur.

Sert iklim, yükseklik ve ekilebilir toprakların azlığı nedeniyle tarım pek gelişmemiştir. İlçe halkının temel geçim kaynağı hayvancı­lıktır. En çok koyun ve kıl keçisi beslenir. Hayvancılıkla uğraşan aşiretler yazın sü­rülerini Karaboğa Dağlarına çıkarır. Hay­vancılık, geleneksel yöntemlerle canlı hay­van ticaretine yönelik olarak yapıldığın­dan süt, yün, kıl ve deri gibi hayvansal ürünlerin miktarı azdır. İlçede yetiştirilen başlıca bitkisel ürünler buğday, şeker panca­rı ve elmadır. Sınırlı miktarda arpa, soğan, üzüm, kayısı ve baklagiller de yetiştirilir.

1936’da Elazığ’a bağlı bir ilçe merkezi yapılan ve gelişmiş bir köy görünümünde olan Karakoçan kenti. 5 km güneydoğusun­dan geçen Elazığ-Bingöl karayoluyla il mer­kezine 97 km uzaklıktadır.

Karakoçan Belediyesi 1936’da kurulmuş­tur.

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.