Karadeniz Bölgesi Yeryüzü Şekilleri

Karadeniz Bölgesi Yeryüzü Şekilleri, Karadeniz Bölgesi Yüzey Şekilleri Konu Anlatımı

Bölgedeki yeryüzü şekillerinin oluşmasında orojenik, epirojenik ve faylanma hareketlerinin etkisi oldukça faz­ladır. Bölgede orojenik hareketlerle dağ kuşakları oluş­muş, epirojenik hareketlerle bu dağ sıralarının yükselti­leri artmış ve faylanma hareketleri ile çukurluklar oluş­muştur.

karadenizbolgesi

a) Dağlık Alanlar

3. jeolojik zamanda oluşan Kuzey Anadolu Dağları, ba­tıda Düzce’den başlar doğuda İran’a kadar doğu-batı yönlü devam eder. Kuzey Anadolu Dağları’nı; batıda Küre, İlgaz, Köroğlu, orta kesimde Canik dağları ve Do­ğu Karadeniz’de Girasun, Rize dağları ile Çimen ve Kop dağları oluşturur. Bu dağlar; hem ülkemizin hem de Ku­zey Anadolu’nun en yüksek dağlardır. Bu dağlık kütlele­rin kuzeye bakan yamaçlarında 2500 metreden sonra buzul şekillerine rastlanır. Doğu-batı yönlü uzanan Ku­zey Anadolu Dağ sırasının batı ve doğu kesimleri yük­sek, orta kesimi alçaktır.

Kuzey Anadolu Dağ sırasının güney kesiminden boylu boyunca Kuzey Anadolu Fay Kuşağı geçmektedir. Bu fay kuşağı boyunca meydana gelen çökmeler sonucu tektonik kökenli ovalar oluşmuştur.

b)  Ovalar ve Deltalar                           ^

Bölgede, Kuzey Anadolu Dağ sırası boyunca uzanan tektonik kökenli oluklar içinde yer alan küçük yüzölçüm­lü çok sayıda ova vardır.

Dağlık alanların bölgede fazla yer tutması düzlük alan­ları sınırlandırmıştır. Orta Karadeniz’den denize dökü­len Kızılırmak ve Yeşilırmak ağız kısımlarında delta oluşturmuştur. Kızılırmak Bafra Deltası’nı, Yeşilırmak is^e Çarşamba Deltası’nı oluşturmuştur.

c)  Kıyı Şekilleri

Dağ sıralarının kıyıya paralel uzandığı ve falezlerin bu­lunduğu yüksek kıyılar vardır. Bu yüzden Karadeniz kı­yıları boyuna kıyı özelliği gösterir.

Bölgede dağların kıyıya paralel uzanması

» Kıyıda koy, körfez ve doğal limanların az yer tutmasına

» Kıyının gerçek uzunluğu ile kuş uçusu uzun­luğu arasındaki farkın az olmasına

» Kuzey-güney yönlü ulaşımın zorlaşmasına

» Denizel etkinin iç kısımlara sokulamamasına neden olmuştur.

Karadeniz Bölgesinin Yeryüzü Şekilleri Hakkında Yorumlarınızı Aşağıdan Hemen Yazabilirsiniz.

20 yorum

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.