Web sitemize hoşgeldiniz, 06 Aralık 2021

Kamçadallar Hakkında Bilgi

Kamçadallar Kimdir , Rus Kamçadallar hakkında ansiklopedik bilgi

Kamçadallar, îtelmenler olarak da bili­nir, Rusya Federasyonu’nun doğu ucundaki Kamçatka Yarımadasının güneyinde yaşa­yan etnik topluluk. Paleosibirya dil öbeğine bağlı Luoravetlan dilini konuşurlar. 1990’larm başlarında Kamçadal nüfusunun 2.500 dolayında olduğu tahmin edilmekte­dir. Tarih boyunca istilalar ve salgın hasta­lıklar yüzünden iyice azalmış olan Kamça­dallar, 18. yüzyıldan bu yana büyük ölçüde Ruslaşmıştır. Bugünkü uzantıları Rusya’da, kendileri için kullandıkları İtelmen adıyla anılır. Buna karşılık Kamçadal adı Rusya’da yaşayan melez ırkları belirtir.

Kamçadal mitolojisi ve Luoravetlan dili komşu Çukçi ve Koryak halklarıyla büyük benzerlik gösterir. Kuzey Pasifik çevresin­deki pek çok kabile gibi Kamçadallann geçim ve yaşam biçimleri, yılda bir kez gerçekleşen sombalığı akınına göre düzen­lenmiştir. Yabani bitki tüketimi de yaygın­dır. Yıllık yiyecek gereksiniminin büyük bölümünü yaz aylarında karşılayan Kamça­dallar öteki mevsimlerde genellikle çalış­mazlar.

Kamçadallar, geçmişte ırmak ve deniz kıyılarında yaşarlardı. Dış dünyadan soyut­lanmış biçimde yaşayan Kamçadallann var­lığı 1697’de ilk kez saptandığında topluluk teknolojik bakımdan Paleolitik Çağdaydı. Kışın toprak altındaki evlerde, yazın da yüksek kazıklar üzerine yerleştirilmiş yapı­larda yaşıyorlardı. Yük taşımak için, mevsi­mine göre, köpeklerin çektiği kızaklar ya da küçük oyma kanolar kullanılıyordu. Yerel gruplar arasında çok sık savaş çıkıyordu. Kamçadallann geleneksel toplumsal örgüt­lenme biçimiyle ilgili çok sınırlı bilgilere göre, kadınlann önemli bir ağırlığı vardı. Avda başarılı olmak için düzenlenen tören­ler ve öfkeli ruhları yatıştırmak için yapılan ayinler Kamçadal dininin başlıca öğeleriydi. Şamanlar, Sibirya’nın öteki yörelerine göre daha az önem taşıyordu.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz