Kalkaşandi Kimdir

Kalkaşandi Kimdir, Kalkaşandi Hakkında Bilgi

Kalkaşandi, asıl adı Şihabeddİn Ebu’l- abbas Ahmed bin Abdullah (d. 1355, Kalkaşanda, Kahire – ö. 16 Temmuz 1418, Kahire), Arap eğitimci ve tarihçi. Beni Bedr bin Fizare kabilesinden geliyor­du. Küçük yaşta İskenderiye’ye giderek din, edebiyat ve felsefe öğrenimi gördü. Uzun süre kadılık yaptı, fıkıh ve hadis dersleri verdi. Tarih, coğrafya ve doğa bilimleri üzerine incelemeler yaptı. 1389’da Memlûklerde resmî yazışmaları yürüten ve resmî belgeleri düzenleyen Divan-ı İnşa’ya girdi ve 29 yıl orada çalıştı.

1409’da tamamladığı Nihayetti’l- Ereb fi Marifeti’l- Kabaili’l-Arab (1914) adlı yapıtı, Arap kabileleri ile Arapların eski yurtların­dan söz eder. Subhü’l-A’şâ fi Kitabeti’l- İnşa (1913-19) Kalkaşandi’nin en önemli yapıtı kabul edilir. 1411’de tamamlanan bu kitap devletin haberleşme örgütünde çalı­şanlar için gerekli temel bilgileri içerir ve bir ansiklopedi niteliğindedir. Yapıtın çeşitli bölümleri bazı Batı dillerine çevrilmiştir. Öteki yapıtları arasında, Hz. Muhammed için yazdığı Kaside fi Medhü’n- Nebi (1871) adlı medhiye ile Şafii fıkhına ilişkin Guyusii’l- Havami fi Şerhti Camii’l- Muhtasarat sayılabilir.

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.