Kafa Derisi Yüzme Hakkında Bilgi

Kafa Derisi Yüzme Hakkında Bilgi

Kafa derisi yüzme, zafer işareti olarak düşmanın saçıyla birlikte kafa derisinin tamamını ya da bir bölümünü yüzüp sakla­ma geleneği. Daha çok Kuzey Amerika Yerlilerine özgü bir savaş geleneği olarak bilinmesine karşın, başka kültürlerde de görülmüştür. Herodotos, İskitlerde ve Si­birya’nın batısında yaşayan bazı halklarda bu uygulamanın varlığından söz etmiş, Perslerin de düşmanlarının kafa derisini yüzdü­ğü öne sürülmüştür.

Kafa derisi yüzme Amerika Yerlilerinin tümünde görülmediği gibi, beyazların Ku­zey Amerika’ya gelmelerinden önce böyle bir uygulamanın olmadığını söyleyen araş­tırmacılar da vardır. Bu âdet başlangıçta, büyük olasılıkla bugün ABD’nin doğusu ile aşağı St. Lawrence yöresini ve Güney Amerika’daki Gran Chaco’yu kapsayan sı­nırlı bir alanda gelişti. Fransız, ingiliz, Felemenk ve İspanyol kolonicilerin, düş­manlarının kafa derileri karşılığında büyük ödüller koymalarının ardından Kuzey Ame­rika’nın orta ve batı kesimlerine yayıldı. Pek çok Amerikalı sınır muhafızı ve asker de kafa derisi avcılığına girişti. Kafa derisi yüzme Güneydoğu Yerlileri için bir savaşçı olmanın ve ölülerin ruhlarını yatıştırmanın ön koşuluydu.

Kuzeydoğu Yerlileri arasında ise tutsak almak kafa derisi yüzmekten daha önemliydi. Ova Yer­lilerinde, bir savaşçı için en büyük onur, düşmana canlı iken dokunmaktı. Ama sa­vaşta elde edilen zaferin simgesi olarak kafa derisinin yüzülmesi de önem taşırdı. Kafa derisi genellikle ölü düşmanın kafa­sından yüzülmekle birlikte, bazı Ova Yerli­leri canlı kurbanları yeğlerdi. Bu işlem her zaman ölümle sonuçlanmaz, bazı kurbanlar kafa derileri alındıktan sonra canlı olarak serbest bırakılırdı. Dinsel törenlerde arma­ğan olarak sunulan kafa derileri, bazen de zafer dansında kadınlar tarafından taşınır ve daha sonra ya atılır ya da takı ve tılsım olarak kullanılırdı.

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.