Jury İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Jury İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Jury

Jury, yargılama sürecinde delilleri inceleyip karar vermek üzere seçilmiş kişilerden oluşan bir grup.

 1. The jury found the defendant guilty. (Jüri, sanığı suçlu buldu.)
 2. The jury was composed of 12 members. (Jüri, 12 üyeden oluşuyordu.)
 3. The jury deliberated for hours before reaching a verdict. (Jüri, kararına varmadan önce saatlerce müzakere etti.)
 4. The jury’s decision was unanimous. (Jürinin kararı oybirliğiyle alındı.)
 5. The jury was sequestered during the trial. (Jüri, duruşma boyunca ayrı bir yere yerleştirildi.)
 6. The jury was instructed not to discuss the case with anyone. (Jüri, davayla ilgili hiç kimseyle konuşmamaları konusunda talimatlandırıldı.)
 7. The jury foreman read the verdict aloud. (Jüri başkanı, kararı yüksek sesle okudu.)
 8. The jury heard testimony from several witnesses. (Jüri, birkaç tanıkın ifadesini dinledi.)
 9. The jury was selected from a pool of potential jurors. (Jüri, potansiyel jüri havuzundan seçildi.)
 10. The jury’s decision was based on the evidence presented at trial. (Jüri kararı, duruşmada sunulan delillere dayanıyordu.)
 11. The jury was dismissed after the trial ended. (Duruşma sona erdikten sonra jüri dağıtıldı.)
 12. The jury was asked to ignore any outside information or media coverage. (Jüri, dışarıdan gelen herhangi bir bilgi veya medya kapsamını dikkate almamaları istendi.)
 13. The jury was given instructions on how to evaluate the evidence. (Jüri, delilleri nasıl değerlendirecekleri konusunda talimatlar aldılar.)
 14. The jury’s decision was binding and final. (Jürinin kararı bağlayıcı ve kesindi.)
 15. The jury was sworn in before the trial began. (Jüri, duruşma başlamadan önce yemin etti.)
 16. The jury was allowed to ask questions during the trial. (Jüri, duruşma boyunca soru sorma hakkına sahipti.)
 17. The jury was instructed to base their decision solely on the facts presented in court. (Jüri, kararını sadece mahkemede sunulan gerçeklere dayandırmaları konusunda talimatlandırıldı.)
 18. The jury’s decision was met with mixed reactions. (Jüri kararı, karışık tepkilere neden oldu.)
 19. The jury was thanked for their service at the end of the trial. (Duruşmanın sonunda jüriye hizmetleri için teşekkür edildi.)
 20. The jury’s anonymity was protected during and after the trial. (Jürinin anonimliği, duruşma sırasında ve sonrasında korundu.)
 1. The jury was instructed to consider the defendant innocent until proven guilty. (Jüri, sanığın suçlu olduğu kanıtlanana kadar masum olduğunu düşünmeleri konusunda talimatlandırıldı.)
 2. The jury’s decision was based on the credibility of the witnesses. (Jüri kararı, tanıkların inandırıcılığına dayandı.)
 3. The jury was allowed to take notes during the trial. (Jüri, duruşma boyunca not almasına izin verildi.)
 4. The jury’s decision was met with applause from the audience. (Jüri kararı, seyirciler tarafından alkışlandı.)
 5. The jury was instructed to consider the law and not their personal beliefs. (Jüri, kişisel inançlarına değil yasaya uygun karar vermesi konusunda talimatlandırıldı.)
 6. The jury’s verdict was overturned on appeal. (Jüri kararı, temyizde bozuldu.)
 7. The jury was selected based on their ability to be fair and impartial. (Jüri, adil ve tarafsız olma yeteneğine göre seçildi.)
 8. The jury was given a set of instructions before beginning their deliberations. (Jüri, müzakerelerine başlamadan önce bir dizi talimat aldı.)
 9. The jury’s decision was met with disappointment from the prosecution. (Jüri kararı, savcılık tarafından hayal kırıklığıyla karşılandı.)
 10. The jury was asked to determine the defendant’s guilt or innocence beyond a reasonable doubt. (Jüri, sanığın suçlu ya da masum olduğunu makul şüpheye yer bırakmayacak şekilde kararlaştırmaları istendi.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.