Jibe İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Jibe İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

JIBE İLE İLGİLİ İNGİLİZCE CÜMLELER


Türkçe Anlamı: Uyumlu Olmak, Uygun Düşmek

 1. Herhangi bir iş için uygun olmadığımı düşünüyorum çünkü becerilerim jibeleriyle uyuşmuyor. (I think I’m not suitable for any job because my skills don’t jibe with any of them.)

 2. Bu iki raporda yer alan veriler birbiriyle örtüşmüyor, jibeleri yok. (The data in these two reports don’t match, they don’t jibe.)

 3. Bu teklifimiz müşterinin ihtiyaçlarıyla tamamen jibe ediyor. (Our offer is completely jibing with the customer’s needs.)

 4. Yapacaklarımızı konuştuğumuzda fikirleri birbiriyle jibeleştiremedik. (When we discussed what we were going to do, we couldn’t jibe our ideas.)

 5. Senin önerinle şirketin hedefleri birbiriyle jibeleşiyor. (Your suggestion is jibing with the company’s goals.)

 6. Bu seçenekler müşterilerimizin talepleriyle jibeleşmiyor. (These options don’t jibe with our customers’ demands.)

 7. Benim yargım senin fikrine jibeleşmiyor. (My judgment doesn’t jibe with your idea.)

 8. Bu projeyle ilgili amaçlarımızın birbiriyle jibe etmesi gerekiyor. (Our goals regarding this project need to jibe with each other.)

 9. Senin özgeçmişin iş ilanının gereklilikleriyle jibeleşiyor. (Your resume jibes with the requirements of the job advertisement.)

 10. Bu eğitim programı öğrencilerin ihtiyaçlarıyla jibeleşmiyor. (This educational program doesn’t jibe with the needs of the students.)

 11. Yapılacak işlerin öncelikleri takvimimizle jibeleşmiyor. (The priorities of the tasks to be done don’t jibe with our schedule.)

 12. Bu fikirlerin hiçbiri projenin amacıyla jibeleşmiyor. (None of these ideas jibe with the purpose of the project.)

 13. Bu stratejimizle hedefimiz arasında bir jibe yok. (There is no jibe between our strategy and our goal.)

 14. Senin önerilerin şirket politikalarımızla jibeleşmiyor. (Your suggestions don’t jibe with our company policies.)

 15. Bu seçenekler müşterilerin tercihleriyle jibeleşmiyor. (These options don’t jibe with the customers’ preferences.)

 16. Senin teklifin proje hedefleriyle jibeleşiyor. (Your proposal jibes with the project objectives.)

 17. Bu iş için benim becerilerim tam olarak jibeleşmiyor ama öğrenmeye açığım. (My skills don’t exactly jibe with this job, but I’m open to learning.)

 18. Bu çözümümüz sorunun özü

ile jibeleşmiyor ama en azından bir başlangıç noktası olabilir. (Our solution doesn’t jibe with the root of the problem, but it can be a starting point.)

 1. Bu tasarım müşterilerin zevkleriyle jibeleşmiyor, daha fazla araştırma yapmamız gerekiyor. (This design doesn’t jibe with the customers’ tastes, we need to do more research.)

 2. Yönetimimizin hedefleri çalışanların amaçlarıyla jibeleşmiyor. (The goals of our management don’t jibe with the objectives of the employees.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.