İzmir Kınık
Web sitemize hoşgeldiniz, 21 Ağustos 2018

İzmir Kınık

İzmir Kınık Hakkında Bilgi, Kınık İlçesi

Kınık, Ege Bölgesi’nde, İzmir iline bağlı ilçe ve ilçe merkezi kent. Yüzölçümü 436 km’ olan Kınık ilçesi doğu ve güneyde Manisa ili, güneybatı, batı ve kuzeyde de Bergama ilçesiyle çevrilidir.

İzmir ilinin kuzey kesiminde yer alan il­çe topraklarının doğusunu Soma Dağının batı uzantısı, güneyini ise Yunt Dağının kuzey bölümü engebelendirir. İlçe top­raklarına kuzeydoğudan giren Bakırçay, Kınık kentinin kuzeyinde vadisini 10 km kadar genişleterek Kınık Ovasını oluşturur. Akarsuyun taşıdığı alüvyonlardan oluşan, kuzey ve güneydeki dağlık alanlardan ine­rek Bakırçay’a katılan kollarla sulanan bu ova, ilçenin başlıca tarım alanıdır.

İlçe ekonomisi tarıma dayanır. Başlıca bitkisel ürünler buğday, tütün, pamuk, mısır, zeytin ve arpadır. Ayrıca az miktarda soğan, baklagiller ve üzüm yetiştirilir. Hay­vancılık ikincil uğraştır; son yıllarda büyük gelişme gösteren sebzecilik de ilçe ekonomi­sinde önemli yere sahiptir.

Tarihine ilişkin yeterli bilgi olmayan ken­tin bir ilkçağ yerleşmesi olan Gambreion’un yerinde kurulduğu sanılmaktadır. Kınık, Kurtuluş Savaşı sırasında Yunan işgaline uğradı. Cumhuriyet döneminde bucak mer­kezi olarak Bergama ilçesine bağlanan kent, 1948’de ilçe merkezi yapıldı.

Yunt Dağının kuzey eteklerinde, deniz düzeyinden 90 m yüksekte kurulmuş olan kentten Bergama-Soma karayolu geçer. Kınık, il merkezi İzmir’e 114 km uzaklıkta­dır. Kentte tarım araçları üretimi ve onarı­mıyla uğraşan atölyeler vardır.

Kınık Belediyesi Cumhuriyet’ten önce ku­rulmuştur.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz