İttihad-ı Muhammedi Cemiyeti Hakkında Bilgi

İttihad-ı Muhammedi Cemiyeti Ne Zaman Kurulmuştur Tarihi Amaçları

İttihad-ı Muhammedi Cemiyeti, ittihad-i muhammedi fırkası olarak da bilinir, 5 Nisan 1909’da İstanbul’da kurulup, kısa süre sonra kapanan dinci siyasal dernek. Derviş Vahdeti’nin kurduğu ve Fırka-i Muhammediye, Cemiyet-i Muhammediye olarak da adlandırılan bu örgütün yayın organı Volkan gazetesi idi. Kesin üye sayısı belli değildi, askerler “fahri aza” sayılmıştı. Said-i Nursi’nin de aralarında bulunduğu kurucu üyelerin büyük çoğunlu­ğu dervişler, dini görevliler ve alaylı asker­lerden oluşuyordu. İslamcı bir ideolojiye sahip olan örgüt, Kuran ve şeriatın üstünlüğünü sağlamak, Müslümanların sosyal ve politik etkinlikle­rini artırmak amacını güdüyordu. Osmanlı parlamentosunda üyesi yoktu, ama Ahrar Fırkası ile yakın ilişkisi vardı. Din ve şeriat adına ortaya çıkan örgüt doğal olarak ilmiye sınıfının desteğini kazanmaya çalıştıysa da daha çok halk ve askerler arasında taraftar buldu.

31 Mart 0layı’ndan bir hafta önce kurulan örgüt ayaklanmada önemli rol oy­nadı ve adı bununla özdeşleşti. Ayaklanma­nın bastırılmasından sonra varlığı sona erdi; parti kapatıldı. Derviş Vahdeti, olayın irtica değil fırka kavgası olduğunu savunmasına karşın asılmaktan kurtulamadı.İttihad-ı Muhammedi Cemiyeti Hakkında Bilgiler aktardık.

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.