İttifak Ne Demek

İttifak Nedir, ittifak ne demek

İttifak, uluslararası ilişkilerde, türlü devlet veya güçlerin ortak eylemde bulunmak için oluşturduğu birliğe verilen addır. II. Dünya Savaşı sırasın­da İngiltere, Fransa, ABD ve SSCB’nin Mihver Devletleri’ne karşı kurdukları itti­fak ile Kuzey Atlantik Antlaşması Teşkilatı (NATO) ve eski Varşova Paktı bu tür birliklere örnek gösterilebilir.

Günümüzde kurulan ittifaklar eski dönem­lerde kurulmuş olanlara göre çok daha kapsamlı bir işbirliği ve çaba gerektirmekte­dir. Bu nedenle örneğin, II. Dünya Savaşı sırasında kurulan ittifaklarda askeri ve eko­nomik planlama daireleri özel bir önem kazanmış ve yaygınlaşmıştı. NATO gibi daha gevşek bağlarla kurulmuş ittifaklarda bile siyasal ve askeri alanlarda işbirliği içinde çalışmaya ve ortak tavır almaya büyük önem verilmektedir. İttifak nedir kısaca bilgi verdik.

4 yorum

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.