Şevket Aziz Kansu Kimdir

Şevket Aziz Kansu Kimdir Hayatı

Şevket Aziz Kansu, (d. 1903, Edirne – ö. 10 Nisan 1983, Ankara), Türk antropolog, hekim ve arkeolog. Türkiye’de antropoloji biliminin kurucularındandır.

1923’te İstanbul’da tıp öğrenimi gördüğü Darülfünun’u bitirdi. 1924-26 arasında An­kara’nın Balâ ilçesinde hükümet tabibi ola­rak görev yaptı. 1926’da İstanbul’a dönerek İstanbul Darülfünunu Tıp Fakültesi I. Dahi­liye Kliniği’nde asistan oldu. 1927’de devlet bursu ile Paris’e gitti; Sorbonne Üniversitesi’ne bağlı Yüksek Araştırmalar Okulu’nda antropoloji öğrenimi gördü. 1929’da Türki­ye’ye döndükten sonra İstanbul Darülfünu­nu Tıp Fakültesi’nde kurulan Antropoloji Enstitüsü’nde doçent olarak çalışmaya baş­ladı. 1929-35 arasında Türk Antropoloji Mecmuası’m yönetti. 1934’te İstanbul Üni­versitesi Fen Fakültesi’nde antropoloji pro­fesörü oldu. 1935’te Ankara’da Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nin Antropoloji ve Etnoloji Kürsüsü’ne profesör olarak atandı. 1942-44 arasında aynı fakültenin dekanlığını yaptı. 1944’te ordinaryüs profe­sör oldu. 1946’da kurulan Ankara Üniversitesi’nin ilk rektörü seçildi ve 1948’e değin bu görevde kaldı. 1973’te üniversiteden emekliye ayrıldı. Ayrıca, 1962-72 arasında Türk Tarih Kurumu’nun başkanlığını yaptı.

Türk Dil Kurumu, Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu, Alman Arkeoloji Ensti­tüsü, Amerikan Fiziksel Antropoloji Derneği’nin üyesi, Türkiye Tabiatını Koruma Cemiyeti’nin de kurucu üyesiydi. Kansu 1937’den başlayarak Türk Tarih Kurumu adına Anadolu’da çeşitli Tarihön­cesi araştırmalarını yönetti. Ankara yakın­larındaki Etiyokuşu’nda N. N. von der Osten’le birlikte yürüttüğü kazılarda Paleolitik Çağa ait buluntular elde etti. Ayrıca bir Kalkolitik Çağ yerleşmesiyle Roma-Bizans kalıntılan buldu. 1959-62 arasında Marmara Bölgesi’nde ve Trakya’da (Edirne), 1964-65 yıllarında Kılıç Kökten’le birlikte istanbul’da Küçükçekmece’deki Yarımburgaz Mağarası’nda ilk sis­temli kazılan gerçekleştirdi. Alacahöyük, Arslantepe gibi yerlerde yaptığı kazılardaki insan buluntularını antropolojik açıdan ince­ledi. Bu bilim dalının paleoantropoloji, fizik­sel antropoloji, Prehistorya ve etnoloji alt dallarına ayrılarak gelişmesine katkıda bulundu. Kurduğu Ankara Antropoloji Enstitüsü’nde bu alandaki ilk laboratuvar çalışmalarım başlattı. Çeşitli dergilerde Türkçe ve yabancı dillerde yayımlanmış çok sayıda makalesi ve çevirileri de bulunan Kansu’nun başlıca yapıtları arasında Antropometri Tetkikleri İçin Rehber (1937), Pre­historya Araştırmalarında Metodlar (1938), Etiyokuşu Hafriyatı Raporu (1940), Türk Antropoloji Enstitüsü Tarihçesi (1940), İn­sanlığın Kaynaklan ve İlk Medeniyetler (1947) sayılabilir.

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.