İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınav Sonuçları 20 Ocak 2012

24 Aralık 2011 tarihinde yapılan İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınav Sonuçlarının bugün açıklanması bekleniyor. 24 Aralık 2011 İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınav Sonuçları 20 Ocak 2011 tarihinde açıklanacak. Sınav sonuçlarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

24 Aralık 2011 İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınav Sonuçlarını aşağıdaki ekrandan takip edebilirsiniz. Sonuçlar açıklandığında aşağıdaki bölümde yer alacaktır. İlgili linke tıklayarak , sınav sonuçlarınızı öğrenebilirsiniz …

İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınav Sonuçlar Öğren 20 Ocak 2012 , İşyeri Hekimliği İşyeri Güvenliği Uzmanlık Sınavı Sonuçları Açıklandı MEB Tıkla Öğren 20.01.2012 , İş Güvenliği Sınav Sonuçları 2012 , İş Güvenliği Uzmanlığı Sınav Sonuçları Saat Kaçta Açıklanacak 20 Ocak 2012 Milli Eğitim Bakanlığı

24 Aralık 2011 İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınav İtirazları Nasıl Yapılır?

SINAV İLE İLGİLİ İTİRAZLAR:
Adaylar; sınav sorularına iliĢkin itirazlarını, soru ve cevap anahtarlarının http://www.meb.gov.tr ve http://www.isgmm.gov.tr internet adreslerinde yayımlanmasından itibaren (27.12.2011) en geç 3 (üç) iş günü içerisinde (29.12.2011 saat 17:00’ye kadar), İŞ Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü’ne yapabileceklerdir.
Adayların sınav sorularına itiraz baĢvuruları, İŞ Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü Döner Sermaye ĠĢletme Müdürlüğünün Ziraat Bankası Emek ġubesindeki TR 85 0001 0007 6540 5083 1150 07 IBAN No’lu hesabına 15 TL (KDV dahil) “sorulara itiraz ücreti” adı altında yatırarak alınan banka dekontu ve dilekçe ile kabul edilecektir. Başvuru adresi ise, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü Yetkilendirme Daire Başkanlığı İnönü Bulvarı No:42 Emek-ANKARA’dır.
Sınav sorularına iliĢkin itirazlar, en geç 10 (on) gün içerisinde (8 Ocak 2012 tarihine kadar) İSGGM tarafından incelenip sonuçlandırılarak adaylara yine ĠSGGM tarafından yazılı olarak bildirilecektir.
Adayların sınav uygulamasına ve sonuçlara (20 Ocak 2012 tarihinden itibaren) dair itiraz başvuruları; Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün T.C Ziraat Bankası Beşevler/ANKARA ġubesindeki 5495218-5001 no’lu hesabına 10 TL (KDV dahil) “sınav sonuçlarına itiraz ücreti” adı altında yatırarak alınan banka dekontu ve dilekçe ile (20 Ocak 2012 tarihinde başlayıp 25 Ocak 2012 saat 17:00’ye kadar) kabul edilecektir. Başvuru adresi ise, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü Yetkilendirme Daire Başkanlığı Ġnönü Bulvarın No:42 Emek-ANKARA’dır. Ġtiraz başvuruları topluca, İSGGM tarafından alınıp MEB’e iletilecek ve kesin sonuçlar MEB tarafından adaylara yazılı olarak bildirilecektir.
Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile adayın T. C. kimlik numarası, imza, adres ve dekontu olmayan dilekçeler ile faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.
Sınav uygulamasına ve sonuçlara ilişkin itirazlar 10 (on) gün içerisinde EĞİTEK tarafından incelenip sonuçlandırılarak adaylara ve İSGGM’ye (7 Şubat 2012 tarihinde) bildirilecektir.
Bütün itiraz başvurularında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı evrak giriş tarihi ve saati esas alınacaktır.
Başvurusu ya da sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan, adayların bu konuyla ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmaz. Ancak; adayın kendi kusuru dışında idari bir sebeple sınava girememesi durumunda sınavın ait olduğu yıl içinde banka dekontu ile başvuruda bulunduğu takdirde kendisine ücret iadesi yapılabilecektir. Ücret iadesi alabilecek adaylar Millî Eğitim Bakanlığının resmi internet sitesinden sorgulatma yoluyla durumlarını öğrenebileceklerdir. 24 Aralık 2011 tarihli sınav için yatırılan ücret hiçbir şekilde başka bir sınav için geçerli kabul edilmeyecektir.

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.