İsnad Ne Demek

isnad ne demek

İsnad (Arapça sened: “destek”), İslamda, hadisleri rivayet eden kişilerin (ravi) adlarının belirtilmesi. İsnadın güvenilirliği, hadisin geçerliliğini belirler. İsnad asıl hadis metninden önce gelir ve “A’ya (genellikle sahabilerden biri) dayanarak B’nin, B’ye dayanarak C’nin, C’ye dayanarak D’nin bana anlattığına göre Hz. Muhammed de­miştir ki…” biçiminde ifade edilir.

Hz. Muhammed’in yaşamı boyunca ve ölümünden sonra hadisler genellikle sahabiler (peygamberin yakın arkadaşları) tarafın­dan ve isnadsız olarak aktarılıyordu. İsnad ancak birkaç kuşak sonra (İS y. 700) metnin ağırlığını artırmak amacıyla kullanılmaya başladı. Hadislerin resmen yazıya geçirilme­si Hicret’ten sonraki 2. yüzyılda başladı. Hadisler başta Kuran tefsiri ve fıkıh olmak üzere hemen bütün İslam bilimlerinin teme­li olduğu için İslam bilginleri hadislerden hangilerinin güvenilir olduğunu belirlemek zorundaydılar. Bunun için isnadlar titizlikle incelendi ve her hadis, isnad zincirinin tamlığı, ravilerinin dine bağlılığı ve güveni­lirliği bakımından sınıflandırıldı. Müsned olarak bilinen ve en güvenilir hadislerden oluşan ilk derlemeler de hadisin dayandırıldığı sahabiye göre sınıflandırıl­mıştı. Bunların en ünlüsü Ahmed bin Han- bel’in (ö. 855) yaklaşık 29 bin hadisi kapsayan Müsned’iydi. Ama müsnedlerin kullanımı zor olduğundan, hadislerin konu­larına göre düzenlendiği “musannef” adlı derlemeler hazırlandı. İsnad nedir anlamını açıkladık.

1 yorum

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.