İş Güvencesi Nedir

İş Güvencesi Nedir

İş güvencesi, çalışma hakkının korunması ve işçinin iş devamlılığının sağlanmasıdır.

Çalışma hakkı aynı zamanda çalışanların keyfi biçimde işten çıkarılmasını önlemeye yönelik hukuksal önlemleri de içerir. Batı hukuk sistemlerinde işverenin hizmet sözleşmesini sona erdirebilmesi “sosyal açıdan haklı”, “gerçek” ve “ciddi” bir nedenin varlığına bağlı kılınmıştır. Hizmet sözleşme­sini feshetmede haklı bir nedene dayanma zorunluluğu getirmeyen Türk hukuk sistemi ise, yalnızca işçinin kıdemine göre değişen bir ihbar önelini ve fesih hakkının kötüye kullanılması durumunda tazminat ödenmesini öngörmüştür. Bununla birlikte işveren, işyeri sendika temsilcilerinin hizmet sözleş­melerini hakh bir neden olmadıkça ve nedenini açık ve kesin bir biçimde belirtme­dikçe feshedemez.

Temsilcinin ya da üyesi bulunduğu sendikanın fesih bildiriminin tebliğinden başlayarak bir ay içinde iş mahkemesinde dava açma hakkı vardır. Türk hukukunda eskiden olduğu gibi işçile­rin tümünü kapsayan iş güvencesi esasının kabul edilmesi için çalışmalar yapılmak­tadır.

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.