İnsurrection İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

İnsurrection İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Insurrection

İngilizce anlamı: a violent uprising against an authority or government

(insurrection, bir otorite veya hükümete karşı şiddetli bir ayaklanma)

 1. The country was in chaos due to the insurrection. (Ülke, isyandan dolayı kaos içindeydi.)
 2. The insurrectionists tried to take control of the capital city. (İsyancılar başkentin kontrolünü ele geçirmeye çalıştı.)
 3. The government responded quickly to the insurrection. (Hükümet, isyanlara hızlı bir şekilde yanıt verdi.)
 4. The insurrection resulted in a loss of many lives. (İsyandan dolayı birçok insan hayatını kaybetti.)
 5. The insurrection was sparked by a controversial decision made by the government. (İsyan, hükümetin tartışmalı bir kararından kaynaklandı.)
 6. The insurrectionists were heavily armed and well-organized. (İsyancılar ağır silahlarla donanmış ve iyi örgütlenmişti.)
 7. The insurrection caused a lot of damage to public property. (İsyan, kamu malına büyük zararlar verdi.)
 8. The leaders of the insurrection were arrested and put on trial. (İsyan liderleri tutuklandı ve yargılandı.)
 9. The insurrection was eventually suppressed by the military. (İsyan, sonunda askeri tarafından bastırıldı.)
 10. The insurrection had a profound impact on the country’s politics. (İsyan, ülkenin siyasetine derin bir etki yaptı.)
 11. The insurrectionists were motivated by a desire for change. (İsyancılar değişim isteğiyle hareket ediyordu.)
 12. The insurrection was condemned by the international community. (İsyan, uluslararası toplum tarafından kınandı.)
 13. The insurrection caused a lot of fear and uncertainty among the people. (İsyan, insanlar arasında korku ve belirsizlik yarattı.)
 14. The government declared a state of emergency in response to the insurrection. (Hükümet, isyanın ardından olağanüstü hal ilan etti.)
 15. The insurrectionists were accused of terrorism by the government. (İsyancılar hükümet tarafından teröristlikle suçlandı.)
 16. The insurrection was a wake-up call for the government to address the grievances of the people. (İsyan, hükümetin insanların şikayetlerini ele alması için bir uyarı niteliğindeydi.)
 17. The insurrectionists used social media to mobilize support for their cause. (İsyancılar, amaçlarına destek için sosyal medyayı kullandı.)
 18. The insurrection led to the resignation of several government officials. (İsyan, birkaç hükümet yetkilisinin istifasına neden oldu.)
 19. The government accused foreign powers of supporting the insurrection. (Hükümet, yabancı güçleri isyana desteklemekle suçladı.)
 20. The insurrection left a lasting scar on the nation’s history. (İsyan, ü

lkenin tarihinde kalıcı bir iz bıraktı.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.