“İnsanın evcilleşmesinin Beşiğidir” Sözünden Neler Anlıyorsunuz

İngiliz Arkeoloğun Çatalhöyük için söylediği “İnsanın evcilleşmesinin beşiğidir.” sözünden neler anlıyorsunuz?

Günümüzde Konya ili Çumra ilçesi sınırlarında bulunan Çatalhöyük aslında insanlık tarihinin ilk başladığı yer olarak kabul edilir. Bilindiği gibi insanlık medeniyeti Anadolu’da başlamıştır. Türkiye’de cumhuriyet döneminden sonra yapılan kazı çalışmalarında tarihin en eski dönemlerine ait bulgulara Çatalhöyük’te rastlanmıştır. Dünya’nın en eski yerleşim birimi olarak kabul edilen Çatalhöyük’te ilk insanların yaşayışı hakkında bilgi sahibi olabileceğimiz çeşitli araç gereçler de sergilenmektedir. İşte bu nedenle İngiliz arkeoloji profesörü Lan Hodder Çatalhöyük için “İnsanın evcilleşmesinin beşiğidir.” ifadesini kullanmıştır.

Yani insanlığın burada tarıma geçmesi, yerleşik hayatın ilk burada başlaması, ekonomik faaliyetlerin temelinin burada atılmış olması Çatalhöyük’ü medeniyetin başlangıcı olarak kabul etmemizi sağlar. Daha önce avcılıkla geçinen insan tarım ve hayvancılık faaliyetlerine başladıktan sonra yerleşik hayata geçmiştir. Böylece insanlar arasında mülkiyet kavramı ortaya çıkmıştır. Toprakların kime ait olduğu sorusu sorulmaya başlanmıştır. Nüfusunun 10000 civarında olduğu tahmin edilen Çatalhöyük, Dünya’nın en eski yerleşim birimidir.

Çatalhöyük’te insanlar avcılıktan tarım ve hayvancılık yapmaya başlamıştır. At, koyun, keçi gibi hayvanlar bu dönemde evcilleştirilmiştir. Çatalhöyük’ün 10000 yıllık geçmişi olduğu tahmin edilmektedir. İlk yerleşim yerleri burada ortaya çıkmıştır. İnsanlar kerpiçten evler yaparak yerleşik hayata geçmiştir. Yapılan araştırmalarda Çatalhöyük’ün tarıma dayalı yerleşmelerden olduğu ortaya çıkmıştır. O dönemde nüfusun en yoğun olduğu yerleşim yeri olarak da bilinir.

2 yorum

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.