İlk Çağ Uygarlıkları Hakkında Bilgi Kısa Özet

2lbcck4İlk Çağ Uygarlıkları Hakkında Kısa Bilgi Özet

Asırlar öncesinde günümüz Anadolu’nun temelini meydana getiren bir çok medeniyet ilkçağ devrinde kurulmuştur. bu ilk çağ uygarlıkları Anadolu’nun temelini meydana getirmiştir ve bir çok yeniliklerde ve faaliyetlerde bulunmuşlardır.

Anadolu bölgesi önemli göç ve ticaret yollarının üzerinde yer almaktadır bu nedenle de Anadolu medeniyetleri zengin ve ileri seviyedeki kültürlerin merkezleri olmuşlardır. Anadolu toprakları aynı zamanda Asya kıtası ile Avrupa kıtasının topraklarını birbirlerine bağlamaktadır ayrıca Anadolu toprakları tarım faaliyetleri için son derece elverişli ve verimli topraklardır. Bu etkenler de Aandolu topraklarının değerli olmasını sağlamıştır.

İlk Çağ Anadolu Medeniyetleri:

  • Hititler: Milattan önce 2000 yılının ilk dönemlerinde Kafkaslardan Orta Anadolu’ya gelerek yerleşen bir medeniyettir. Hititlerin Mısırlılar ile yaptığı Kadeş Antlaşması tarihte bilinen ilk anlaşma olma özelliği taşımaktadır.
  • Frigyalılar: Ege göçleri zamanında gelen Frigyalılar, milattan önce 800’lü yıllarda Goron merkezli oalrak bu medeniyeti kurmuşlardır.
  • Lidyalılar: Milattan önce 1200’lü yılların başlarında Anadolu’y gelen bir medeniyettir. Ayrıca Lidyalılar takas usulü kullanılırken ilk olarak parayı bulan ve takas usulünü terk ederek ticari faaliyetlerde parayı kullanan uygarlıktır. Lidyalılara Persler son vermiştir.
  • İyonyalılar: Bu medeniyet İzmir ve dolaylarında yaşayan halk ile kaynaşmıştır ve yine İzmir ve dolaylarında bu devleti kurmuşlardır. Şehir devletleri kuran İyonyalılar’ın en bilinen İyon şehir devletleri; İzmir, Foça, Milet ve Efes’tir.
  • Urartular: Doğu Anadolu bölgesinde Asya asıllı Hurriler tarafından kurulan Urartular milattan önce 600’lü yıllarda Med’ler tarafından yıkılmıştır.

İlk Çağ Anadolu Uygarlıkları Özet Konulu Yazımız Hakkındaki Yorum ve Sorularınızı Aşağıdaki Yorum Kısmından Hemen Bize Yazın. 

6 yorum

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.