İklim Kişiliği Nasıl Etkiler

İklimin Kişilik Üzerindeki Etkisi Nasıldır, İklim Kişiliği Nasıl Etkiler

Bilim dünyasında yapılan epidemiyolojik araştırmalar göstermektedir ki iklim faktörü insan ve çevre üzerinde oldukça etkilidir. Bir yerdeki hava durumu, o yerin iklim koşullarını belirler. Bu koşullar ise ortaya çıkan hastalıkları ve dolayısıyla insanları etkiler. İklim aynı zamanda insanların yeryüzüne dağılışını, yaptıkları ekonomik etkinlikleri ve geçim kaynaklarını da belirler.

İnsanların fizyolojik gelişimleri, karakterleri ve kültürel faaliyetleri de doğrudan iklim ile ilişkilidir. İnsanların yaptıkları tarımsal faaliyetler tarım alanlarının verimliliği ve tarım ürünlerinin çeşitliliği de doğrudan iklim ile ilişkilidir. İnsanın yaşadığı coğrafya ve bu coğrafyada hakim olan iklim insanın tüm açılardan etkilediği gibi bu yaşam şartları doğal olarak insanın kişiliğini de etkilemektedir. İnsanın kişiliği yaşadığı iklim ve toplum ile yakından ilişkilidir.

İklimin Kişilik Üzerindeki Etkisi Kısaca Hakkında Yorumlarınızı Aşağıdan Hemen Paylaşabilirsiniz

4 yorum

Tugce ay için bir cevap yazın Cevabı iptal et

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.