Hz. Zübeyr Kimdir

Hz. Zübeyr Hayatı, Hz. Zübeyr Kimdir Kısaca Bilgi

Hz. Zübeyr hayatı, kimdir, dönemi, ile ilgili bilgi. Aşere-i Mübeşşere kimlerdir, hayatları
Hz. Muhammed‘in halasının oğlu Zübeyr bin el Avvam bin Huveyled bin’Esed’tir. Aşere-i Mübeşşere’dendir. Annesi Safiyye bint Abdulmuttalib’tir. Hz. Zübeyr’in künyesi Ebu Abdullah idi. Eshabü’ş Şura diye isimlendirilen ve Hz. Ömer‘in ölümünden evvel, şehadeti vuku bulursa yeni halifeyi belirlemekle görevlendirdiği altı kişiden bir tanesi de O idi.

Zübeyr (R.A.) da 12 yaşındayken İslam’ın nuru ile şereflenmiştir. Amcası onu bir hasıra bağlayıp aşağısında dumanlı ateş yakmasına rağmen İslam’dan dönmemiş ve “Asla, küfre ebediyyen dönmeyeceğim” diyebilmiştir.

Hz. Zübeyr her iki Hicret’te (Habeşistan ve Medine) bulunmuştur. Hz. Muhammed halazadesi olan Zübeyr (RA) ‘i bir hayli severdi. Hz. Osman‘ın da ona geniş bir sohbeti olduğu ve hatta kendisinden sonra onun halife olmasını istediği hakkında rivayetler vardır: Oğlu ünlü Abdullah bin Zübeyr bir gün babasına neden az hadis rivayet ettiğini sormuş. O da çok tekrarı geçen şu hadis-i şerifi Resulullah’dan duyduğu cevabını söyleyerek gerçek nedenini açıklamıştır. Demiştir ki: “Ben bizzat Hz. Peygamber‘den duydum dedi ki: Her kim söylemediğim bir sözü bana isnad (yükleme) ederse oturağını ateşte hazırlasın”.

Zübeyr bin El-Avvam (RA) ‘in Allah yolunda ilk kılıç kullananlardan olması da kaynaklarda zikr olunmuştur. Hz. Peygamber’in Zübeyr bin El-Avvam (RA) ‘a ; “Anam babam sana feda olsun” dediği de söylenmektedir. Beni Kurayza gününde emeği çok geçmiştir. Yine söylendiğine göre Hz. Peygamber şu şekilde buyurmuştur: “Her Peygamber için bir havari (yardımcı) vardır; benim havarim (yardımcım) da Zübeyr’dir.”

Hz. Zübeyr pek güvenilir biriydi: Hz. Osman, Hz. Mikdad, Hz. İbni Mes’ud, Hz. Abdurrahman İbni Avf vb. gibi tanınmış sahabe kendi mallarının korunmasını yer yer ona tevdi etmişlerdir. Ama o, lazım geldiğinde bu gibi saygılı zatların çocuklarını infak (harcamalarını yapıp) görevini yapmış fakat bunu genelde onların mallarından değil kendi imkanlarıyla gerçekleştirmiştir. Söylendiğine göre Hz. Zübeyr’in bin civarında kölesi vardı. Bunlar ona gelir sağlıyordu. Ama o, bu paradan tek kuruş kullanmıyor, hepsini sadaka olarak fakir fukaraya veriyordu.

Hz. Zübeyr’in katli Cemel Günü vaki olmuştur. Söylendiğine göre o sabah Hz. Ali ile rastlaşmışlar Ve Halife’nin ona: “Allah seni sevindirsin Resulullah’ın sen Ali ile vuruşacaksın ve ona karşı zalimsin dediğini hatırladın mı?” diye sormuş o da: “Evet şu ana kadar bu sözü hatırlamadım” cevabını verip ilerlemiştir. Ama kötü tali yolda Beni Temim oğullarından Amr bin Cermuz, Vadi Siba’da daha iki kişinin yardımı ile onu arkadan vurarak öldürmüştür. Hz. Ali‘ye sormuşlar: “Safiyye’nin oğlunu öldüren nereye gidecek?” Cevap çok net olmuştur “Cehenneme”.

Hz. Zübeyr Hakkında Yorumlarınızı Aşağıdan Hemen Yazabilirsiniz.

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.