Hz. Muhammed Dünyaya Geldiğinde Yaygın Olan Dini İnanış Hangisidir

İnsanlık, yıllardan beri var oluşuyla ilgili sorular hakkında merak sahibi olmuştur. İnsanlar, bu meraklarını gidermek için yıllarca düşünmüşler, ortaya farklı düşünce sistemleri çıkarmışlardır. Düşünce sistemlerinin yanı sıra, peygamberler aracılığı ile Allah tarafından insanlara dinler tebliğ edilmiştir. Tebliğ edilen bazı dinler, zaman içerisinde insanların oluşturduğu etkiler ile değişikliğe uğradığı için yeni dinler gönderilmiştir. Bunlardan en sonuncusu ve hak din olan İslâmiyettir. Peki İslâmiyet öncesi dönemde, yani Hz. Muhammed dünyaya geldiğinde yaygın olan dini inanış hangisidir kısaca bu konunun üzerinde durarak sizlere bilgiler vereceğiz.

İslâmiyetin ortaya çıkmış olduğu Arap coğrafyasında o dönemde putperestlik inancı hakimdi. İnsanlar, kendi oluşturdukları putları tanrı zannediyorlardı ve ibadetlerini bu putlara yapıyorlardı. Bu durum, Hz. Muhammed’in tebliğ ettiği İslâmiyet inancına göre çok ters bir davranıştı ve Allah’a şirk koşmak anlamına geliyordu.

O dönemde, yaygın olan putperestliğin yanı sıra diğer coğrafyalarda Yahudilikte hakim din olarak işlev görüyordu. Müslümanlar ile Yahudiler, uzun zaman boyunca bir arada dostça yaşamışlardır. Hz. Muhammed’in Hicret etmesinin ardından Medine’de pek çok Yahudi, Müslümanlara evlerini açmış ve varlıklarını onlarla paylaşmışlardır.

Bu dini inançların yanı sıra, uzak topraklarda, özellikle de Avrupa’da yaygın olan din Hristiyanlıktı. Katolik Kilisesi olan Vatikan’a bağlı bir şekilde yaşam sürdüren Avrupalılar, hayatlarını kilisenin büyük etkisi altında sürdürüyorlardı. Kilise, genel olarak insanların yaşam haklarını kısıtlayan özelliklere sahipti.

Hz. Muhammed Dünyaya Geldiğinde Yaygın Olan Dini İnanış Hangisidir Adlı Yazımızla İlgili Düşüncelerinizi Yorum Kısmından Yazabilirsiniz.

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.