Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/ders/public_html/wp-includes/script-loader.php on line 2781
Hikmet Kıvılcımlı Kimdir Kitapları Eserleri - Eğitim Platformu
Web sitemize hoşgeldiniz, 12 Ağustos 2022

Hikmet Kıvılcımlı Kimdir Kitapları Eserleri

Hikmet Kıvılcımlı Kitapları, Hikmet Kıvılcımlı Kimdir Eserleri

Hikmet Kıvılcımlı, (d. 1902, Priştine – ö. 11 Ekim 1971, Belgrad, Yugoslavya), sosya­list siyaset adamıdır. Kurucusu olduğu Vatan Partisi’nin genel başkanlığını (1954-57) yap­mıştır.

Askeri öğrenci olarak girdiği Haydarpaşa Tıp Fakültesi’nde sosyalist düşünceyle ta­nıştı. Aydınlık dergisine takma adla yazılar yazdı; derginin “Fevkâlade Gençlik Nüsha­sını çıkardı. Fakülteyi bitirdiği yıl (1925) Türkiye Komünist Partisi’yle (TKP) ilgili etkinliklerinden dolayı Ankara istiklal Mahkemesi’nde yargılanarak 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Bir yıl sonra af yasasın- daîı yararlanarak serbest bırakıldı. 1927’de yeni bir dava sonucunda 3 ay hapse mahkum oldu. 1927’de yasa dışı Alev ve Bolşevik, 1928’de de Kıvılcım dergilerini çıkarttı. 1929’da İzmir’de açılan Türkiye Komünist Partisi (TKP) davası nedeniyle yeniden tutuklanarak 4,5 yıla hüküm giydi. Kıvılcımlı 1938’de Donanma Olayı adıyla bilinen dava nedeniyle Nâzım Hikmet ve Kemal Tahir gibi başka sivillerle birlikte tutuklanarak yargılandı; 15 yıl hapis cezası­na çarptırıldı. 1950’de serbest bırakıldıktan sonra bir süre siyasal çalışmadan uzaklaştı. 1954’te Vatan Partisi’nin kurucuları arasın­da yer aldı ve partinin genel başkanlığına getirildi. Vatan Partisi 1957’de kapatıldı; yargılanan parti kurucuları suçsuz bulundu. 1965’te kurduğu Tarihsel Maddecilik Yayın­ları arasında kendi çalışmalarını yayımladı; ayrıca 1971’e değin Aydınlık, Sosyalist, Türk Solu, Ant gibi dergilerde yazdı. İşsiz­likle ve Pahalılıkla Mücadele Derneği’nin kuruluşuna ve çalışmalarına katıldı. 12 Mart 1971’deki askeri müdahaleden sonra İstan­bul Sıkıyönetim Komutanlığı’nca arandığı için yurtdışına çıkan Kıvılcımlı hastalandığı Yugoslavya’da öldü. Kıvılcımlı’nın maddeci tarih incelemeleri, bir eylem adamı kimliğiyle giriştiği siyasal mücadelelerinden daha önemli sayılabilir. Tarihsel maddeciliğin gerçekliğini kanıtla­mak amacıyla Marx ve Engels gibi Ameri­kalı sosyal antropolog Lewis Henry Morgan’ın çalışmalarından yararlanarak insan­lığın gelişme evrelerini üretim güçleriy­le açıklamaya çalıştı. Şaşılacak kadar çeşit­li malzeme kullanarak ilkçağ ve ortaçağ tarihlerini çözümledi. “Antika” dediği yeni­çağ öncesinde iki tür tarihsel devrimden söz etti. Tezlerinde, 1) yeni coğrafya ve teknik üretici güçlerine gebe bir ülkede yaşayan, Yukarı Barbarlık konağına kadar yükselmiş kentli barbarların, yıkılan eski uygarlığın yerine orijinal bir uygarlık kurduğunu, 2) yeni coğrafya ve teknik üretici güçlerine gebe olmayan bir ülkede yaşayan, Orta Barbarlık konağını aşamamış sürücü-çoban barbarlarınsa yıktıkları eski uygarlığın yeri­ne orijinal bir uygarlık kuramadığını ileri sürdü. Bu tarih felsefesini arkeolojiden kanıtlar, Batı ve Doğu düşünürlerinden tanıklar göstererek savundu. Daha sonraki Osmanlı tarihini de İslam uygarlığı içinde bir Rönesans biçiminde yorumladı. Modern çağda ise tarihsel devrimlerin yerlerini top­lumsal devrimlere bıraktığını, kapitalizme geçişle birlikte tarihin artık kendini yineler gibi görünmekten çıkarak gerçekten yeni oluşumlara açıldığını savundu.

Kıvılcımlı’nın tarih incelemelerindeki genel tezleri büyük ölçüde tartışmalı olmakla birlik­te destekleyici örnekler olarak kullandığı ay- nntılar oldukça öğreticidir. Kendine özgü çetin üslubunun yanı sıra Fransızca, Osman­lıca ve öz Türkçe terimleri bir arada kullanması da yapıtlarının okunmasını güç­leştirir. Ayrıca toplumsal sorunlara sonul ve kalıcı yanıtlar getirmediği söylenebilir. Ge­ne de ele aldığı sorunlann büyüklüğü bakı­mından Türk sol düşünüşünde özel bir yer tutar.

Hikmet Kıvılcımlı Eserleri (Kitapları) :

Kıvılcımlı’nın başlıca yapıtları arasında İnkılapçı Münevver Nedir? (1935), Türkiye İşçi Sınıfının Sosyal Varlığı (1935), Emper­yalizm: Geberen Kapitalizm (1935), Tarih, Devrim, Sosyalizm (1965), Türkiye’de Ka­pitalizmin Gelişimi (1965), İkinci Kuvayı Milliyeciliğimiz (1965), İlkel Sosyalizmden Kapitalizme Geçiş: ingiltere (1965), K. Marks’ın Özel Dünyası (1966), Metafizik Sosyoloji Eleştirileri (1970), Toplum Biçim­lerinin Gelişimi (1970), 27 Mayıs ve Yön Hareketinin Sınıfsal Eleştirisi (1970) ile ölümünden sonra yayımlanan Tarih Tezi (1974), Osmanlı Tarihinin Maddesi (1974, 2 cilt) ve Kim Suçlamış? Brejnev’e Mektup (1979) sayılabilir. 1978’de yayımlanan TKP’nin Eleştirel Tarihi yedi bölümlük Yol yazmasının Genel Düşünceler ve Partide Konaklar ve Konuklar adlı 1. ye 3. bölümle­rini içerir; 6. ve 7. bölümler (İhtiyat Kuvvet: Milliyet [Şark] ile Taktik Ana Halkası: Legaliteyi İstismar) 1979’da, 4. bölümse (Parti ve Fraksiyon) 1980’de yayımlanmış, 2. ve 5. bölümler (“Yakın Tarihten Birkaç Madde” ile “Strateji Planı”) henüz basılmamıştır. 1976 sonuna değin yayımlanan bütün makale ve kitapları, Fuat Fegan tarafından Dr. H. Kıvılcımlı Bibliyografyası’nün (1977) toplanmıştır. Hikmet Kıvılcımlı Kimdir Hayatını açıkladık ve Hikmet Kıvılcımlı eserleri hakkında bilgi verdik.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/ders/public_html/wp-includes/script-loader.php on line 2781