Hermes Ne Demek

Hermes Ne Demek, Hermes Nedir, Hermes Ne Tanrısı, Hermes Hakkında Kısaca Bilgi

Hermes, Zeus ile Maia’mn oğlu olan Eski Yunan tanrısı. Genellikle Roma tanrısı Mercurius’la ve Kabirlerden Kasmilos ya da Kadmilos’la özdeşleştirilir. Adı, Yunancada “taş” ya da “kaya” anlamına gelen herma sözcüğünden türetilmiş olabilir. En eski kült merkezinin, doğum yeri olarak bilinen Kyllene Dağının bulunduğu Arkadia’da olduğu sanılır. Hermes’e o bölgede özellikle bere­ket tanrısı olarak tapınılır ve heykellerinde fallusu abartılarak işlenirdi.

Hermes hem edebiyatta, hem de kültte koyun ve sığır sürülerinin korunmasından sorumlu tutulur, Pan ve nympha (su perisi) gibi bitkiler âleminin tanrılarıyla da yakından bağıntılı gösterilirdi. Ama Odyssez’a’da ondan tanrıların habercisi ve ölüleri Hades’e götüren yol gösterici olarak söz edilir. Hermes aynı zamanda düş tannsı da sayılırdı; Yunanlılar bu nedenle yatmaya gitmek için yemekten kalkarken son içkile­rini ona sunarak yere dökerlerdi. Haberci olarak Hermes, yollann ve kent kapılarının da tannsı ve yolcuların koruyucusuydu. Rastlantıyla bir hazinenin bulunması ya da iyi şansın yol açtığı bir olay, onun insanları ödüllendirmesi olarak kabul edilirdi. Gerek bu anlayış, gerekse dürüst ya da hileli, her türlü kazanca yardım etmesi, onun bereket tannsı olmasının doğal bir sonucudur. Bir­çok bakımdan Apollon’un karşılığı olan Hermes aynı onun gibi müziğin koruyucusu- dur; kitarayı, hatta bazen müziği onun yarattığı söylenmiştir. Hermes aynı zaman­da güzel konuşma tanrısı sayılır, halkı ilgi­lendiren bazı bilicilik işlerine de başkanlık ederdi.

Kutsal sayısı dörttü, doğum gününün de ayın dördüncü günü olduğu kabul edilirdi. Arkaik sanatta, stilize edilmiş herma’lar dışında, uzun bir tünik giymiş, genellikle başında şapkası ve ayağında kanatlı sanda­letleriyle, sakallı bir erkek olarak betimle­nirdi. Bazen omuzlarında bir koyunla ço- banlann koruyucusu, bazen de elinde kerykeiortla tanrıların habercisi görünümün­de canlandınlırdı. İÖ 5. yüzyılın ikinci yarısından sonra sakalsız ve çıplak bir deli­kanlı olarak betimlenmiştir.

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.