Web sitemize hoşgeldiniz, 06 Aralık 2020

Havza Nerede – Havza İlçesi Hakkında Bilgi

Havza Nerede, Havza Nerede Nereye Bağlı Hakkında Bilgi

Havza, Karadeniz Bölgesi’nin orta kesi­minde, Samsun iline bağlı ilçe ve ilçe merke­zi kent. Yüzölçümü 793 km2 olan Havza ilçesi doğuda Kavak, güneydoğuda Lâdik ilçeleri, güney ve güneybatıda Amasya ili, batıda Vezirköprü, kuzeyde Bafra ilçele­riyle çevrilidir.

Havza, Kuzey Anadolu Dağlarından Canik Dağlarının yüksekliğini büyük ölçüde yitirip basıklaştığı bir kesimde yer alır. İlçe alanının büyük bölümü, dağlık iç kesimleri Samsun’un kıyı kesiminden ayıran, üzerinde bazı tepelerin bulunduğu büyük bir plato niteliğindedir. İlçe topraklarının sularını, Amasya kenti yakınlarında Yeşilırmak’a katılan Tersakan Çayı ve kollarıyla Kızılırmak’a katılan Akçay’ın başlangıç kolları toplar.

İlçede en önemli ekonomik etkinlik tarım­dır. Amasya Şeker Fabrikası’nın açılmasıyla Havza’nın tarımsal üretiminde şeker panca­rı ön sıraya çıkmıştır. İlçede ayrıca buğday, arpa, ayçiçeği ve tütünle az miktarda elma, mısır, baklagiller ve şeftali yetiştirilir. Şeker pancarı üretiminin artması ilçedeki sığır besiciliğini ve hayvansal ürün verimini geliştirmiştir. Çeltek köyünde linyit ocakları vardır. Bu ocaklardan çıkarılan linyitin asıl yatakları Amasya’nın Suluova ilçesindedir. ilçe topraklarında kaplıca suyu kaynaklan da vardır. Havza kentindeki kaplıcaların sodyum bikarbonatlı suyu 52°C’dir.

Havza’nın İS 10’da Romalıların yönetimi­ne girdiği ve Galatia Eyaleti’ne bağlandığı bilinmektedir. Bizans, Danişmendli ve Sel­çuklu yönetiminde kalan yöre I. Bayezid (Yıldırım) tarafından ele geçirildiyse de daha sonra Canik beylerince paylaşıldı. 1418’de Osmanlı topraklarına katılan Hav­za, Rum (Sivas) vilayetinin Amasya san­cağına bağlı bir kazaydı. Kurtuluş Savaşı’mn başlarında karargâhını Samsun’ dan sonra kısa bir süre için Havza’ya taşıyan Mustafa Kemal’in (Atatürk) bura­dan resmî kuruluşlara ve yetkililere gönder­diği bildiri Havza Genelgesi adıyla anılır.

İlçe merkezi Havza kenti ilçenin güney kesiminde yer alır. Bölgenin Orta Karade­niz Bölümü’nü İç Anadolu’ya ve Türkiye’ nin öteki kesimlerine bağlayan Ankara- Samsun karayolu kentten geçer. İl merkezi Samsun’a karayoluyla 81 km uzaklıkta olan Havza, demiryoluyla Samsun kentinin yanı sıra Amasya, Sivas gibi merkez­lere de bağlanır. Kent, ulaşım olanakla­rının elverişli olması nedeniyle yakın çevre­sindeki tarım ürünlerinin toplandığı canlı bir ticaret merkezi niteliğindedir. Bu nedenle küçük sanayi de gelişmiş ve kentte bir küçük sanayi sitesi kurulmuştur. Kentin başlıca sanayi kuruluşları olan un fabrikaları Ters­akan Çayı kıyısında, ürünün depolandığı Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) siloları da demiryolu hattının kenarındadır. Kente ve yakın çevresine hizmet veren devlet hastanesi halkın da katkısıyla yapılmıştır.

Havza’da bugüne ulaşan en eski tarihsel yapılar, İÖ 1 – İS 2. yüzyıllara tarihlenen Çamyatağı (eskiden Lerdüge) köyündeki tümülüslerdir. Kentin kuzeydoğusunda bu­lunan Çamyatağı köyündeki kazılarda orta­ya çıkarılan beş tümülüste elde edilen bu­luntular Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde sergilenmektedir. Büyük Hamam ya da Sadi Paşa Hamamı olarak da adlandırılan Kızgözü-Aslanağzı Kaplıcası bir Bizans yapısının yerine 1256’da yapılmıştır. 1256’da inşa edilen Mustafa Paşa Camisi, Yörgüç Paşa­zade Mustafa Bey’in 1429’da yaptırdığı Havza İmareti, gene 1429’da yapılan Musta­fa Bey Türbesi ve Küçük Hamam (Şifa Kaplıcası) kentteki öbür tarihsel yapılardır. Havza İmareti 1938-40 arasında onarılarak Atatürk Kütüphanesi adıyla hizmete açıl­mıştır. Havza Belediyesi 1870’te kurulmuştur. Havza nerenin ilçesi ve nerededir ile Havza hakkında bilgiler verdik.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz