Habitata Örnek Veriniz.

Bu yazımızda habitata örnek veriniz kısaca olarak bilgi aktaracağız.

Habitat, bir canlının arandığı yerde bulunmasıdır. Bir türün yaşadığı, yetiştiği ve ürediği doğal ortam olarak bilinmektedir. Ekosistemlerde habitatlar önemli bir yer tutar. Belli habitatlarda belli canlılar doğal ortamında bulunmaktadır. Habitat, canlıların doğal ortamı anlamına da gelmektedir.

Habitata örnek olarak şunlar verilebilir:

*Kaplanın ormanı

*Aslanın ormanı

*Devenin çölü

*Kurbağanın deresi

*Kaplumbağanın çimeni

*Karadeniz’de hamsi

*Ankara’da tiftik keçisi

*Denizli’de horoz

Canlıların çevreyle uyum içinde olması nesillerin devam etmesi bakımından da önemlidir. Nesillerini devam ettirebilen canlılar çevreyle uyum halinde olarak sağlıklı bireyler meydana getirmektedir. Canlılar habitatlarında doğar, beslenir, büyür, yetişir, gelişir, nesillerini devam ettirmek için ürerler.

2 yorum

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.