Gülistan Kitap Özeti

Gülistan Kitap Özeti, Gülistan Kitap Özeti Kısaca

Gülistan, Sadi’nin  şiir-düzyazı biçimin­deki öykü kitabı. 1258’de yazılan yapıt, bir önsöz ve sekiz bölümden oluşur. Önsözde münacaat, na’t, kitabın ithaf edildiği Atabeg Ebubekir’e övgü ve yazılış nedeni yer alır. Bölümlerde ise sırasıyla hükümdarların tutum ve davra­nışları, dervişlerin ahlakı, kanaat etmenin erdemleri, büyüklerin yanında susmanın yararları, aşk ve gençlik, güçsüzlük ve, yaşlılık, eğitimin etkisi, sohbetin genel kuralları anlatılmıştır.

Gerçek olaylarla masalın, şaka ile öğüdün, mistisizm ile yaşamın birlikte ele alındığı kitabın temel konusunu yazann görüp yaşa­dığı, duyduğu ya da okuduğu olayların öyküleri oluşturur. Üslup ve biçim bakımın­dan olduğu kadar, kuruluş açısından da üstün bir yapıt olan Gülistan, yüzyıllarca Farsçanın temel kitabı sayılmış ve bu dilin yapısını güçlendirmiştir. Yalın anlatımıyla geniş bir halk kitlesine mal olmuş ve bir kültür hazinesi niteliği kazanmıştır. Olgun düşüncelerin ve özgün görüşlerin ürünü olmasıyla İslam edebiyatının klasikleri ara­sında yer almıştır. Çok sayıda yazması bulunan kitap, ilk kez 1791’de Kalküta’da basılmış ve birçok dile çevrilmiştir.Gülistan’ı.Türkçeye ilk kez Seyfi Sarayi, Kıpçak Türkçesiyle kazandırmıştır (1391). Yapıtın daha sonraki Türkçe çevirilerini gerçekleşti­renler arasında Şahidi ibrahim Dede (ö. 1550), Mahmud bin Kadı Manyas (15. yy), Şem’î (ö. 1592/93), Sudî (ö. 1598), Hasan Rıza Efendi (ö. 1669) sayılabilir. Kitabı Cumhuriyet döneminde de Kilisli Rifat Bilge (1941)., Niğdeli Hakkı Eroğlu (1944) ve Hikmet İlaydın (1946) Türkçeye çevir­mişlerdir.

Muineddin Cüveynî’nin (ö. 1334) Nigâristan’ı, Câmi’nin (1414-92) Baharistan’ı, Sailî’nin (ö. 1518) Ravzatü’l-Ahbab’ı Gülistan’a. yazılmış nazirelerin en ünlüleridir.

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.