Filistin Tarihi

Filistin hakkında bilgi, Filistin tarihi israil devletinin kuruluşu, Osmanlı Filistin tarihi kısaca

FİLİSTİN  TARİHİ

Ortadoğu’nun (bazılarına göre Yakın­doğu) tarihî bir ülkesidir. Kuzeyinde Lüb­nan, doğusunda ürdün, güney ve güney­doğusunda Sina Yarımadası, batısında ise Akdeniz bulunur. Esas olarak İbraniler’in yurdudur. Filistin’i önce Asurlular ve İranlı­lar, sonra Romalılar, daha sonra da 395 tarihinde Bizanslılhar hâkimiyetleri altına aldılar. 640 tarihinde ise önce Güney Filis­tin olmak üzere ülkenin tamamını Müslü­manlar Bizanslılar’ın elinden aldılar. Ülke Fatimîler’le Selçuklu Türkleri arasında paylaşıldı. Daha sonra Haçlı seferleriyle ül­ke uzun savaşlara sahne oldu. Nihayet 1516 tarihinde Yavuz Sultan Selim’in, fethiyle ülke Osmanlılar’a geçti ve merkezi Şam’da olan Suriye eyaletine bağlı sancak halinde idare edildi.

filistin1918 tarihinde Türk ordusu tarafından tutulan Filistin’i İngilizler işgal etti. ülke İngiliz mandasında iken ge­len Yahudi göçleriyle bir hayli karıştı. Arap­lar ile Yahudiler arasında bugüne kadar çözülmesi imkansız olan anlaşmazlıklar sürüp gitti. Ülkenin doğu bölümü hafif bir meyille Batı Ürdün’e doğru yükselen bere­ketli Şefala ve Şaron kıyı ovalarından mey­dana gelmiştir. Kuzeyden güneye Doğru sırasıyla Taberiye (Galile), Samiriye ve Yahudiye (Yahuda) bölgeleri sıralanır.

Tipik Akdeniz ikliminin hüküm sürdü­ğü bölgede, kış mevsimi çok yağmurlu ge­çer. Yalnız Hebron’a kadar uzanan bölge 500-700 mm. yağış alır.

Güney ile Ürdün Ovası sıcak ve ku­raktır. Bitki topluluğu step karakterindedir. Lût Gölü çevresinde ise sazlıklar önemli yer kaplar. Bugün Filistin toprakları üzerinde 2 devlet kurulmuştur. Bunlar İsrail ve Ür­dün’dür.

14/15 Kasım 1988’de Filistin Milli Kon­seyi, Filistin toprakları üzerinde başkenti Kudüs olmak üzere Filistin Devleti’nin ku­rulduğunu açıklamıştır.

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.