Feodalizm Nedir Kısaca

Feodalizm nedir hakkında kısaca bilgi, Feodalite ne demek

Feodalizm ( FEODALİTE ) (Sosyoloji)

Toprak mülkiyetine ve toprağa bağlı köleciklikten oluşan devlet düzenidir Feodum kelimesinden gelir.'”Feodum Latince birtakım askerlik şartlarını yerine getirmek şartıyla hükümdara bağlı toprak ” anlamını verir. Bizde kullanılan derebeylik kelimesi feodaliteyi karşılamaz. Feodalitede belli ki­şilerin yararına da olsa bir hukuksal düzen vardır. Derebeylik kelimesi ise hükümdara başkaldırma anlamında kullanılır.

İmparatorlukların yapıları saldırıya da­yanır. Savaşabildiği sürece güçlülüğünü korur. Fethedilen topraklar senyörler ara­sında bölüşülür. Bu dönemde üretim araç­ları senyöre aittir. Senyörler imtiyazlı kimselerdir. Senyörler ellerindeki toprakları vassal adı verilen küçük beyliklere vermiş­lerdir. Sörf yıllık vergi karşılığı toprağı işler. Kölelerin ise hiçbir sosyal ve ekonomik haklan olmayıp, toprağa bağlıdırlar ve top­rakla alınıp satılabilirlerdi.

Feodalitede köylülerin ve kölelerin ürettikleri üretim fazlalığı, senyörlerin ihti­yaçlarını ve askeri güçlerini korumaya ayrı­lırdı. Osmanlı Devletindeki yapı Batı top­lamlarında görülen feodal toplumlardan farklıdır. Osmanlı köylüsü(reaya) birtakım hukuksal haklara sahipti. Toprağı işleyebil­diği sürece toprak kendisine aitti.

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.