Feodalizm Nedir Kısaca

Feodalizm nedir hakkında kısaca bilgi, Feodalite ne demek

Feodalizm ( FEODALİTE ) (Sosyoloji)

Toprak mülkiyetine ve toprağa bağlı köleciklikten oluşan devlet düzenidir Feodum kelimesinden gelir.'”Feodum Latince birtakım askerlik şartlarını yerine getirmek şartıyla hükümdara bağlı toprak ” anlamını verir. Bizde kullanılan derebeylik kelimesi feodaliteyi karşılamaz. Feodalitede belli ki­şilerin yararına da olsa bir hukuksal düzen vardır. Derebeylik kelimesi ise hükümdara başkaldırma anlamında kullanılır.

İmparatorlukların yapıları saldırıya da­yanır. Savaşabildiği sürece güçlülüğünü korur. Fethedilen topraklar senyörler ara­sında bölüşülür. Bu dönemde üretim araç­ları senyöre aittir. Senyörler imtiyazlı kimselerdir. Senyörler ellerindeki toprakları vassal adı verilen küçük beyliklere vermiş­lerdir. Sörf yıllık vergi karşılığı toprağı işler. Kölelerin ise hiçbir sosyal ve ekonomik haklan olmayıp, toprağa bağlıdırlar ve top­rakla alınıp satılabilirlerdi.

Feodalitede köylülerin ve kölelerin ürettikleri üretim fazlalığı, senyörlerin ihti­yaçlarını ve askeri güçlerini korumaya ayrı­lırdı. Osmanlı Devletindeki yapı Batı top­lamlarında görülen feodal toplumlardan farklıdır. Osmanlı köylüsü(reaya) birtakım hukuksal haklara sahipti. Toprağı işleyebil­diği sürece toprak kendisine aitti.

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.