Eski İlk Türk Devletlerinde Hukuk Sistemi Anlayışı Özellikleri

Eski Türk Devletlerinde Hukuk

Gelenek, görenek ve ahlak kurallarından oluşan sözlü hukukun (Töre) sosyal hayat­ta önemli bir yeri vardı.

Eski Türk devletlerinde törenin üç kaynağı vardı: Halk, Toy, Hakan

Hükümdar da töreye uymak zorunda idi. Törenin bazı hükümleri zamanla değişe­bilirdi. Töreye uymamak en büyük suç sa­yılırdı. Ayrıca töre sert ve kesin hükümleri kapsıyordu.

Miras hukukuna göre topraklar en küçük oğula, taşınabilir mallar ise diğer oğullara verilirdi.

Devlete ihanet etme, adam öldürme, zina, hırsızlık gibi suçların cezası idamdı.

Yüksek mahkeme hükümdar başkanlığın­da toplanırdı. Yargıçlar yorgucu ve yar- gan gibi isimlerle anılırlardı. Siyasi davala­ra hakan, adli suçlara ise yargan bakardı.

Uygurlar döneminde ticari ilişkilerin gelişme¬sinden dolayı, kişiler arası anlaşmazlıkları çözümleyecek kuralların yazılı hale getirilmesi ihtiyacı ortaya çıktı. Böylece Türk hukuku ilk kez Uygurlar tarafından yazılı hale getirildi.

Göçebe yaşamdan dolayı uzun süreli ha­pis cezaları verilmezdi. Ayrıca ceza işlem­lerinin kesin hükme bağlanması kan davası geleneğinin oluşumunu engellemiştir.

İlk Türk devletlerinde hukuk, Eski Türk devletlerinde hukuk sistemi konu anlatımı hakkında bilgi

2 yorum

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.