Web sitemize hoşgeldiniz, 01 Aralık 2020

Edirne Segedin Antlaşmasının Önemi ve Sonuçları

Edirne Segedin Antlaşması niçin kimler arasında yapılmıştır, Segedin Antlaşmasının Önemi ve Sonuçları

Edirne-Segedin Antlaşması, 1440’lardaki savaşlara son veren Osmanlı-Macar barış antlaşması (1444). Antlaşma metninin Edir­ne (12 Haziran) ve Segedin’de (Szeged) (12 Temmuz) imzalanması nedeniyle bu adla anılmıştır.

Osmanlıların 1440’ların başında belirli bir zayıflık içinde görülmesi ve ikinci derecede­ki bir dizi çarpışmada art arda yenilmesi Avrupalıları harekete geçirdi. Papa IV. Eugenius’un çağrısı üzerine Macaristan kral naibi Hunyadi Janos komutasında oluşturu­lan birleşik Haçlı ordusu, güz hasadın­dan sonra sefer mevsimini kapatmayıp kış mevsiminde de çarpışmayı sürdürerek, Os­manlı ordusunu 3 Kasım 1443 ‘te Morava Irmağı kıyısında ve 24 Aralık 1443’te de İzladi’de (Zladica) yenilgiye uğrattı. Osmanlıların Balkanlar’dan sürülüp atıl­ması tehlikesi belirdi; Edirne’nin bo­şaltılması telaşı baş gösterdi. Öte yandan Anadolu’da Karamanlıların saldırılarını sür­dürmeleri, II. Murad’ı eski müttefiki ve kayınpederi Sırp despotu Georg Brankoviç aracılığıyla Macaristan’a barış önermek zo­runda bıraktı. 22 Mayıs 1444’te Edirne’de Macar elçileriyle yapılan görüşmeler sonun­da 12 Haziran’da Edirne’de imzalanan ant­laşma gereğince Brankoviç’in vergi ödemesi koşuluyla Semendre ve Leskofça, Sırbis­tan’a bırakıldı. Eflak Voyvodalığı’nın Ma­caristan’ın egemenliğini tanıması, buna kar­şılık Osmanlı Devleti’ne yıllık vergi ödeme­si öngörüldü. Tutsak ve rehinelerin karşılık­lı serbest bırakılması ve barışın 10 yıl yürürlükte kalması da antlaşmanın koşulları arasındaydı. Baltaoğlu Süleyman Bey baş­kanlığındaki bir elçilik heyeti ile Segedin’e gönderilen barış metni, Macar kralı Vladis- lav tarafından 12 Temmuz’da onaylandı.

Barıştan sonra II. Murad, oğlu II. Meh­med (Fatih) lehine tahttan çekildiğini açık­layarak Manisa’ya gidince, Kral Vladislav papanın yoğun baskısı sonucunda 24 Tem­muz 1444’te antlaşmayı tanımadığını ilan etti. Antlaşmanın bozulması Varna Savaşı’ nın başlıca gerekçesi oldu. Segedin Antlaşması sonuçları ve tarihi hakkında bilgiler verdik.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Yorumlar

  1. güzel dedi ki:

    ödevime yardımcı oldu

Yorum Yaz