Edirne Segedin Antlaşmasının Önemi ve Sonuçları

Edirne Segedin Antlaşması niçin kimler arasında yapılmıştır, Segedin Antlaşmasının Önemi ve Sonuçları

Edirne-Segedin Antlaşması, 1440’lardaki savaşlara son veren Osmanlı-Macar barış antlaşması (1444). Antlaşma metninin Edir­ne (12 Haziran) ve Segedin’de (Szeged) (12 Temmuz) imzalanması nedeniyle bu adla anılmıştır.

Osmanlıların 1440’ların başında belirli bir zayıflık içinde görülmesi ve ikinci derecede­ki bir dizi çarpışmada art arda yenilmesi Avrupalıları harekete geçirdi. Papa IV. Eugenius’un çağrısı üzerine Macaristan kral naibi Hunyadi Janos komutasında oluşturu­lan birleşik Haçlı ordusu, güz hasadın­dan sonra sefer mevsimini kapatmayıp kış mevsiminde de çarpışmayı sürdürerek, Os­manlı ordusunu 3 Kasım 1443 ‘te Morava Irmağı kıyısında ve 24 Aralık 1443’te de İzladi’de (Zladica) yenilgiye uğrattı. Osmanlıların Balkanlar’dan sürülüp atıl­ması tehlikesi belirdi; Edirne’nin bo­şaltılması telaşı baş gösterdi. Öte yandan Anadolu’da Karamanlıların saldırılarını sür­dürmeleri, II. Murad’ı eski müttefiki ve kayınpederi Sırp despotu Georg Brankoviç aracılığıyla Macaristan’a barış önermek zo­runda bıraktı. 22 Mayıs 1444’te Edirne’de Macar elçileriyle yapılan görüşmeler sonun­da 12 Haziran’da Edirne’de imzalanan ant­laşma gereğince Brankoviç’in vergi ödemesi koşuluyla Semendre ve Leskofça, Sırbis­tan’a bırakıldı. Eflak Voyvodalığı’nın Ma­caristan’ın egemenliğini tanıması, buna kar­şılık Osmanlı Devleti’ne yıllık vergi ödeme­si öngörüldü. Tutsak ve rehinelerin karşılık­lı serbest bırakılması ve barışın 10 yıl yürürlükte kalması da antlaşmanın koşulları arasındaydı. Baltaoğlu Süleyman Bey baş­kanlığındaki bir elçilik heyeti ile Segedin’e gönderilen barış metni, Macar kralı Vladis- lav tarafından 12 Temmuz’da onaylandı.

Barıştan sonra II. Murad, oğlu II. Meh­med (Fatih) lehine tahttan çekildiğini açık­layarak Manisa’ya gidince, Kral Vladislav papanın yoğun baskısı sonucunda 24 Tem­muz 1444’te antlaşmayı tanımadığını ilan etti. Antlaşmanın bozulması Varna Savaşı’ nın başlıca gerekçesi oldu. Segedin Antlaşması sonuçları ve tarihi hakkında bilgiler verdik.

1 yorum

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.