Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/ders/public_html/wp-includes/script-loader.php on line 2781
Ebu Müslim Destanı - Eğitim Platformu
Web sitemize hoşgeldiniz, 12 Ağustos 2022

Ebu Müslim Destanı

Ebu Müslim Destanı Hakkında Bilgi

Ebu Müslim Destanı, ebu müslimname ya da kissa-i ebu müslim olarak da bilinir, Ebu Müslim Horasani’nin yaşamına ilişkin olağanüstü olaylarla süslü, destan özellikleri de taşıyan halk destanıdır.

İran’da ve Anadolu’da büyük bir ünü olan ve yaşadığı çağda bile kendisine tanrısal özellikler yakıştırılan Ebu Müslim’e ilişkin efsanelerin oluşması ve bunların kitaplarda toplanması 12. yüzyıla değin iner. Aslı Farsça olan Ebu Müslim Hikâyesi’ nin Türkçeye ne zaman çevrildiği kesin olarak belli değildir. En eski ve ünlü çeviriyi Ebu Tahir Tusi’nin yaptığı, Anadolu Alevileri, ahiler, fütüvvet ocakları, yeniçeriler arasında ve kahvehanelerde çok okunan daha başka çevirilerin de bulunduğu bilinmektedir. Hz. Ali’yi savunanlarla Muaviye yandaşları ara­sındaki mücadeleler öykünün asıl konusunu oluşturur. Ebu Müslim’in yaşamından kesit­ler, çocukları, Abbasilerin kazandığı zaferler, Hint efsaneleri ve Binbir Gece Masalları, Kitabı Mukaddes, İran ve Türk destanları gibi kaynaklardan yapılan eklentiler, sayı­sı 30’u geçen ciltte toplanmıştır.

Kuruluş, kahramanların özellikleri ve işlenen gele­neksel motifler yönünden, halk arasında büyük bir ilgi gören Hamzaname, Battalname, Danişmendname, Saltukname gibi des­tansı yapıtlarla Ebu Müslim Hikâyesi’nin birçok ortak özellikleri vardır. Türkçe nüs­halarında yer yer Arapça, Farsça sözcük ve tamlamalar bulunsa da genel olarak halkın anlayabileceği bir dil kullanılmıştır. Hafız Ferdî’nin yazdığı manzum Kitab-ı Ebu Müs­lim (1873-81, 2 cilt) ve Çelebizade Mehmed Efendi’nin yazdığı Hazâ Kitab-ı Ebâ Müs­lim (1909) basılmış en eski nüshalardır. Yeni harflerle yapılmış ilk baskı olan Eba Müslimi Horasani’yi (1934, 25 kitap) Mu­harrem Zeki Korgunal hazırlamıştır. Ebu Müslim Destanı ve Özellikleri hakkında bilgi verdik.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/ders/public_html/wp-includes/script-loader.php on line 2781