Earthlings İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Earthlings İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Earthlings

Earthlings is an English word that refers to people or creatures that inhabit the planet Earth.

Here are 20 examples of sentences using the word “earthlings” in context:

 1. Earthlings have been exploring space for decades now.
  (Türkçe: Dünya sakinleri uzayı keşfetmeye on yıllardır devam ediyor.)

 2. Do you think earthlings will ever make contact with extraterrestrial life?
  (Türkçe: Sizce Dünya sakinleri hiçbir zaman uzaylı yaşamıyla iletişim kuracak mı?)

 3. Some people believe that earthlings are not alone in the universe.
  (Türkçe: Bazı insanlar, Dünya sakinlerinin evrende yalnız olmadığına inanıyor.)

 4. The movie “E.T.” tells the story of an alien who befriends a group of earthlings.
  (Türkçe: “E.T.” filminde, bir uzaylı bir grup Dünya sakiniyle arkadaşlık eden bir hikaye anlatıyor.)

 5. The Voyager spacecraft carry a message from earthlings to any extraterrestrial life they might encounter.
  (Türkçe: Voyager uzay aracı, Dünya sakinlerinin herhangi bir uzaylı yaşamla karşılaşabileceği bir mesaj taşıyor.)

 6. Some scientists believe that earthlings may have originated from Mars.
  (Türkçe: Bazı bilim insanları, Dünya sakinlerinin Mars’tan köken aldığına inanıyor.)

 7. The world’s population of earthlings is expected to reach 9 billion by 2050.
  (Türkçe: 2050 yılına kadar Dünya sakinlerinin dünya nüfusu 9 milyara ulaşması bekleniyor.)

 8. Many people believe that earthlings need to do more to protect the environment.
  (Türkçe: Birçok insan, Dünya sakinlerinin çevreyi korumak için daha fazla şey yapması gerektiğine inanıyor.)

 9. Some people believe that earthlings are the only intelligent life in the universe.
  (Türkçe: Bazı insanlar, Dünya sakinlerinin evrende tek akıllı yaşam olduğuna inanıyor.)

 10. The Roswell incident is a famous UFO sighting that some believe involved contact between earthlings and aliens.
  (Türkçe: Roswell olayı, bazı insanların Dünya sakinleri ve uzaylılar arasında temas olduğuna inandığı ünlü bir UFO görüntüleme olayıdır.)

 11. Earthlings have been fascinated by the stars and the universe for thousands of years.
  (Türkçe: Dünya sakinleri binlerce yıldır yıldızlar ve evren tarafından büyülenmiştir.)

 12. The Apollo missions were a major milestone in human history, as earthlings first set foot on the moon.
  (Türkçe: Apollo görev

 1. (devamı) , Dünya sakinleri ilk kez ayın yüzeyine ayak bastılar.)

 2. Earthlings have made great strides in space exploration over the past century.
  (Türkçe: Dünya sakinleri son yüzyılda uzay keşfinde büyük adımlar attılar.)

 3. Some people believe that earthlings have already made contact with extraterrestrial life, but that the government is keeping it secret.
  (Türkçe: Bazı insanlar, Dünya sakinlerinin uzaylı yaşamla zaten temas kurduğuna ancak hükümetin bunu gizli tuttuğuna inanıyor.)

 4. The search for extraterrestrial intelligence is a field of study that aims to find evidence of life beyond earthlings.
  (Türkçe: Uzaylı zekası arayışı, Dünya sakinlerinin ötesinde yaşamın kanıtını bulmayı amaçlayan bir çalışma alanıdır.)

 5. Some people believe that earthlings are not the first intelligent species to inhabit our planet.
  (Türkçe: Bazı insanlar, Dünya sakinlerinin gezegenimizi ilk akıllı tür olarak yaşayanlar olmadığına inanıyor.)

 6. The Rosetta spacecraft was designed to study a comet and provide clues about the origins of earthlings.
  (Türkçe: Rosetta uzay aracı, bir kuyruklu yıldızı incelemek ve Dünya sakinlerinin kökenleri hakkında ipuçları sağlamak için tasarlandı.)

 7. The Kepler space telescope has discovered thousands of exoplanets that may be capable of supporting earthlings.
  (Türkçe: Kepler uzay teleskobu, Dünya sakinlerinin desteklenebileceği binlerce gezegen keşfetti.)

 8. Some people believe that earthlings have a responsibility to colonize other planets in case of a global catastrophe.
  (Türkçe: Bazı insanlar, küresel bir felaket durumunda, Dünya sakinlerinin diğer gezegenlere kolonileşme sorumluluğu olduğuna inanıyor.)

 9. The Mars rovers have provided valuable information about the Red Planet that could one day be useful for earthlings.
  (Türkçe: Mars gezginleri, Kızıl Gezegen hakkında değerli bilgiler sağladı ve bir gün Dünya sakinleri için faydalı olabilir.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.