Distinctness İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Distinctness İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Distinctness (Farklılık)

Distinctness, bir şeyin benzersiz veya farklı olduğu durumu ifade eder.

Örnek cümleler:

 1. The distinctness of her voice made her stand out in the choir. (Onun sesinin farklılığı onu koro içinde öne çıkardı.)
 2. The distinctness of his ideas made him a great leader. (Fikirlerinin farklılığı onu büyük bir lider yaptı.)
 3. The distinctness of her features made her easily recognizable. (Yüz hatlarının farklılığı onu kolayca tanınır yaptı.)
 4. The distinctness of the smell made me realize that the food was spoiled. (Kokunun farklılığı yemeğin bozuk olduğunu fark etmemi sağladı.)
 5. The distinctness of their approach to problem-solving made them a successful team. (Sorun çözme yaklaşımlarının farklılığı onları başarılı bir ekip yaptı.)
 6. The distinctness of the colors made the painting look more vibrant. (Renklerin farklılığı tabloyu daha canlı gösterdi.)
 7. The distinctness of his accent made it difficult for me to understand him. (Aksanının farklılığı onu anlamamı zorlaştırdı.)
 8. The distinctness of her personality made her an interesting person to be around. (Kişiliğinin farklılığı onu etrafında olması ilginç bir insan yaptı.)
 9. The distinctness of the building’s architecture made it a popular tourist attraction. (Binaların mimarisinin farklılığı onu popüler bir turistik yer yaptı.)
 10. The distinctness of his fashion sense made him a trendsetter. (Moda anlayışının farklılığı onu bir trendsetter yaptı.)
 11. The distinctness of the culture made it fascinating to learn about. (Kültürün farklılığı onu öğrenmeyi heyecan verici kıldı.)
 12. The distinctness of the music genre made it stand out from other genres. (Müzik türünün farklılığı onu diğer türlerden ayırdı.)
 13. The distinctness of his writing style made him a celebrated author. (Yazım stili farklılığı onu ünlü bir yazar yaptı.)
 14. The distinctness of the ingredients gave the dish a unique flavor. (Malzemelerin farklılığı yemeğe benzersiz bir tat kattı.)
 15. The distinctness of the design made the product more attractive to consumers. (Tasarımın farklılığı ürünü tüketiciler için daha çekici hale getirdi.)
 16. The distinctness of the landscape made it a popular destination for photographers. (Manzaranın farklılığı onu fotoğrafçılar için popüler bir yer yaptı.)
 17. The distinctness of the scent made the perfume memorable. (Kokunun farklılığı parfümü unutulmaz yaptı.)
 18. The distinctness of the dialect made it hard for outsiders to understand. (Ağız yapısının farklılığı dışarıdan insanların an

lamasını zorlaştırdı.)
19. The distinctness of the artwork made it a valuable piece in the museum’s collection. (Sanat eserinin farklılığı onu müzenin koleksiyonunda değerli bir parça yaptı.)

 1. The distinctness of the building’s shape made it an iconic landmark of the city. (Binanın şeklinin farklılığı onu şehrin sembolik bir yapıtı yaptı.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.