Desertion İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Desertion İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Desertion Nedir?


Desertion, bir görevi ya da yükümlülüğü yerine getirmemek için bilerek ve isteyerek ayrılmak veya kaçmak anlamına gelir. Bu terim genellikle askeri bir terim olarak kullanılır ve askerlerin görevlerini bırakmalarını ifade eder.

Örnek Cümleler:

 1. The soldier was accused of desertion during the war. (Asker savaş sırasında firar suçlamasıyla karşı karşıya kaldı.)
 2. Desertion is a serious offense in the military. (Askeri bir suç olan firar ciddi bir suçtur.)
 3. She felt guilty about her desertion from the team. (Takımdan kaçtığı için suçluluk hissetti.)
 4. The company suffered financially due to the employee’s desertion. (Çalışanın görevden kaçması nedeniyle şirket maddi açıdan zarar gördü.)
 5. His desertion from the project led to its failure. (Proje görevinden kaçması onun başarısızlığına neden oldu.)
 6. The army has strict rules against desertion. (Ordu firara karşı sıkı kurallara sahiptir.)
 7. The deserter was caught and punished. (Firari yakalandı ve cezalandırıldı.)
 8. Desertion is not an option in times of war. (Savaş zamanında firar seçeneği yoktur.)
 9. He was dishonorably discharged from the military for desertion. (Firar nedeniyle askerden onursuz bir şekilde ayrıldı.)
 10. The captain was furious at the soldier’s desertion. (Yüzbaşı askerin firarından öfkeliydi.)
 11. The deserter was considered a traitor by his comrades. (Firari, silah arkadaşları tarafından bir hain olarak kabul edildi.)
 12. Desertion is a breach of contract. (Firar, bir sözleşme ihlalidir.)
 13. The soldier was sentenced to life in prison for desertion during the war. (Asker, savaş sırasında firar suçundan ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.)
 14. The company suffered from the employee’s desertion, but managed to recover. (Çalışanın görevden kaçması şirkete zarar verdi, ancak şirket kurtulmayı başardı.)
 15. Desertion during a battle is a cowardly act. (Savaş sırasında firar, korkak bir eylemdir.)
 16. The deserter fled to a foreign country to avoid prosecution. (Firari, yargılanmaktan kaçmak için yabancı bir ülkeye kaçtı.)
 17. Desertion from the army is punishable by law. (Ordudan firar, yasalarla cezalandırılabilir.)
 18. The soldier’s desertion was a result of his fear of death. (Askerin firarı ölüm korkusundan kaynaklandı.)
 19. The company suffered from the employee’s desertion, and had to hire a replacement. (Çalışanın görevden

kaçması şirkete zarar verdi ve yerine birini işe almak zorunda kaldılar.)
20. Desertion is a violation of trust and loyalty. (Firar, güven ve sadakatin ihlalidir.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.