Deafen İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Deafen İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Deafen

Deafen, “sağırlaştırmak” anlamına gelen bir fiildir. Bir kişinin ya da bir hayvanın işitme yeteneğini tamamen veya kısmen kaybetmesine neden olabilir. Ayrıca yüksek bir sesten dolayı geçici olarak işitme kaybına neden olabilir.

Örnek cümleler:

 1. The explosion deafened the entire neighborhood. (Patlama, tüm mahalleyi sağır etti.)
 2. The loud music deafened him for a while. (Yüksek müzik, onu bir süre sağır etti.)
 3. He was deafened in a car accident. (Otomobil kazasında sağır oldu.)
 4. The gunshot deafened my ears. (Silah sesi kulaklarımı sağır etti.)
 5. The construction work is deafening. (İnşaat çalışmaları sağır edici.)
 6. The roar of the lion deafened the spectators. (Aslanın kükremesi izleyicileri sağır etti.)
 7. The sound of the jet engines deafened the passengers. (Jet motorlarının sesi yolcuları sağır etti.)
 8. She was temporarily deafened by the thunderclap. (Şimşek sesiyle geçici olarak sağır oldu.)
 9. The applause deafened the singer. (Alkışlar şarkıcıyı sağır etti.)
 10. The constant noise of the traffic deafened him. (Trafik gürültüsü onu sağır etti.)
 11. The explosion deafened the soldiers for a moment. (Patlama, askerleri bir an için sağır etti.)
 12. The loudspeaker was so loud it deafened the audience. (Hoparlör o kadar yüksek sesle çaldı ki seyircileri sağır etti.)
 13. The sudden scream deafened her. (Aniden çıkan çığlık onu sağır etti.)
 14. The gunshot was so loud that it deafened the hunters. (Silah sesi o kadar yüksek sesle çıktı ki avcıları sağır etti.)
 15. The fireworks were so loud that they deafened the dogs. (Havai fişekler o kadar yüksek sesle patladı ki köpekleri sağır etti.)
 16. The feedback from the microphone deafened the audience. (Mikrofondan gelen geri bildirim, seyircileri sağır etti.)
 17. The explosion deafened him, leaving him in a state of shock. (Patlama onu sağır bırakarak şok halinde bıraktı.)
 18. The thunder was so loud it deafened everyone in the room. (Gök gürültüsü o kadar yüksek sesle çıktı ki odadaki herkesi sağır etti.)
 19. The loud noise deafened the birds in the trees. (Yüksek sesli gürültü, ağaçlardaki kuşları sağır etti.)
 20. The concert was so loud it deafened her for days. (Konser o kadar yüksek sesteydi ki günlerce sağır kaldı.)
 1. The explosion deafened the rescue workers who were nearby. (Patlama, yakındaki kurtarma çalışanlarını da sağır etti.)
 2. The constant gunfire in the area deafened many people. (Bölgedeki sürekli silah sesleri birçok insanı sağır etti.)
 3. The fireworks display was so spectacular that it deafened the audience. (Havai fişek gösterisi o kadar görkemliydi ki seyircileri sağır etti.)
 4. The loudspeaker system was malfunctioning and it deafened the audience. (Hoparlör sistemi bozuktu ve seyircileri sağır etti.)
 5. The explosion was so intense that it deafened people miles away. (Patlama o kadar yoğundu ki mil uzaktaki insanları da sağır etti.)
 6. The rock concert was so loud that it deafened the entire stadium. (Rock konseri o kadar yüksek sesteydi ki tüm stadyumu sağır etti.)
 7. The sudden loud noise deafened the baby, causing it to cry. (Aniden çıkan yüksek ses bebekleri sağır etti ve ağlamasına neden oldu.)
 8. The loud music in the nightclub deafened the patrons, making it difficult to hold a conversation. (Gece kulübündeki yüksek müzik, müşterileri sağır etti ve konuşmayı zorlaştırdı.)
 9. The explosion deafened him permanently, and he had to learn sign language. (Patlama onu kalıcı olarak sağır bıraktı ve işaret dilini öğrenmek zorunda kaldı.)
 10. The industrial machinery was so loud that it deafened the workers over time. (Endüstriyel makinalar o kadar yüksek sesteydi ki işçileri zamanla sağır etti.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.