Dead Broke İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Dead Broke İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Dead Broke Nedir?

Dead Broke, tamamen parasız, iflas etmiş ve maddi açıdan son derece zor durumda olan bir kişiyi ifade eder.

Örnek Cümleler:

 1. Despite working hard every day, John was still dead broke and couldn’t afford to pay his rent.
  (Türkçe: Her gün sıkı çalışmasına rağmen, John hala tamamen parasızdı ve kirasını ödeyemiyordu.)

 2. After losing his job, Tom found himself completely dead broke and had to rely on his family for financial support.
  (Türkçe: İşini kaybettikten sonra, Tom tamamen parasız kaldı ve maddi desteği için ailesine güvenmek zorunda kaldı.)

 3. The homeless man was dead broke and had to beg for food and money on the streets.
  (Türkçe: Evsiz adam tamamen parasızdı ve yiyecek ve para için sokaklarda dilenmek zorunda kaldı.)

 4. Mary’s business failed and left her dead broke, forcing her to declare bankruptcy.
  (Türkçe: Mary’nin işi başarısız oldu ve onu tamamen parasız bıraktı, buna karşılık iflasını açıklamak zorunda kaldı.)

 5. Jack’s gambling addiction left him dead broke and in debt.
  (Türkçe: Jack’in kumar bağımlılığı onu tamamen parasız bıraktı ve borç içinde kaldı.)

 6. Jane’s divorce settlement left her dead broke and struggling to make ends meet.
  (Türkçe: Jane’in boşanma anlaşması onu tamamen parasız bıraktı ve geçimini sağlamakta zorlandı.)

 7. Mark was dead broke and had to sell all of his possessions to pay off his debts.
  (Türkçe: Mark tamamen parasızdı ve borçlarını ödemek için tüm varlıklarını satmak zorunda kaldı.)

 8. The company went bankrupt, leaving its employees dead broke and without jobs.
  (Türkçe: Şirket iflas etti, çalışanlarını tamamen parasız ve işsiz bıraktı.)

 9. After being scammed, Mike was left dead broke and with a feeling of betrayal.
  (Türkçe: Dolandırıldıktan sonra, Mike tamamen parasız kaldı ve ihanet hissiyle baş başa kaldı.)

 10. Sarah’s medical bills left her dead broke and with a pile of debt.
  (Türkçe: Sarah’nın tıbbi faturaları onu tamamen parasız bıraktı ve birikmiş borç yığınına sahip oldu.)

 11. The economic crisis left many families dead broke and struggling to survive.
  (Türkçe: Ekonomik kriz birçok aileyi tamamen parasız bıraktı ve hayatta kalmak için mücadele etmelerine neden oldu.)

 12. Jake’s car broke down, leaving him dead broke and unable to afford the repairs.
  (Türkçe: Jake’in arabası bo

zuldu ve tamamen parasız kaldı, tamir masraflarını karşılayamadı.)

 1. The musician was dead broke and had to perform on the streets for money.
  (Türkçe: Müzisyen tamamen parasızdı ve para kazanmak için sokaklarda performans sergilemek zorunda kaldı.)

 2. Jack’s addiction to drugs left him dead broke and in need of rehab.
  (Türkçe: Jack’in uyuşturucu bağımlılığı onu tamamen parasız bıraktı ve rehabilite olmaya ihtiyacı vardı.)

 3. After a failed investment, Lisa was left dead broke and with a sense of regret.
  (Türkçe: Başarısız bir yatırımın ardından, Lisa tamamen parasız kaldı ve pişmanlık duygusuyla baş başa kaldı.)

 4. The family lost their home due to a foreclosure, leaving them dead broke and homeless.
  (Türkçe: Aile, bir ipotek nedeniyle evlerini kaybetti ve tamamen parasız ve evsiz kaldı.)

 5. Without any savings, John was left dead broke after an unexpected job loss.
  (Türkçe: Beklenmedik bir iş kaybı sonrasında hiçbir tasarrufu olmadığı için, John tamamen parasız kaldı.)

 6. The natural disaster left many people dead broke and in need of assistance.
  (Türkçe: Doğal afet birçok insanı tamamen parasız bıraktı ve yardıma ihtiyaç duymalarına neden oldu.)

 7. After a divorce, Peter was left dead broke and with a broken heart.
  (Türkçe: Boşanmanın ardından, Peter tamamen parasız kaldı ve kalbi kırık halde kaldı.)

 8. The student was dead broke and had to work multiple jobs to pay for their education.
  (Türkçe: Öğrenci tamamen parasızdı ve eğitimini finanse etmek için birden fazla iş yapmak zorunda kaldı.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.